Ανεφοδιασμός καυσίμου

Χειρισμός του AdBlue®

Εμπορικό σήμα κατατεθέν που ανήκει στη Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Χειρισμός του AdBlue®

Εμπορικό σήμα κατατεθέν που ανήκει στη Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)

Το AdBlue αποτελείται κυρίως από νερό (περίπου 67,5% νερό και 32,5% ουρία). Το υγρό δεν είναι εύφλεκτο, ωστόσο ο χειρισμός του πρέπει να γίνεται με προσοχή, διότι μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια και το δέρμα.

Τι πρέπει να θυμάστε κατά τον χειρισμό

Αποφύγετε την εισπνοή αναθυμιάσεων και την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση γάντια που αποτρέπουν τον ερεθισμό του ευαίσθητου δέρματος, όταν έρχεστε σε επαφή με το υγρό.

Προειδοποίηση

Πρώτες βοήθειες:

  • Σε περίπτωση εισπνοής - εισπνεύστε καθαρό αέρα.
  • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα - πλύνετε το δέρμα με σαπούνι και νερό.
  • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια - ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό.
  • Σε περίπτωση κατάποσης - ξεπλύνετε καλά το στόμα. Μην προκαλέσετε εμετό.

Ζητήστε ιατρική βοήθεια, αν εξακολουθείτε να αισθάνεστε δυσφορία ή αν έχετε καταπιεί μεγάλη ποσότητα.

Ενέργεια σε περίπτωση που χυθεί υγρό

Αν χυθεί AdBlue στο έδαφος, στο αυτοκίνητο ή σε βαμμένες επιφάνειες, πρέπει να ξεπλυθεί καλά με νερό. Φροντίστε να μη χυθεί στο σύστημα αποχέτευσης.

Αποθήκευση

Το AdBlue πρέπει να αποθηκεύεται στη στεγανή αρχική του συσκευασία σε θερμοκρασία πάνω από τους -11 °C (12 °F) και κάτω από τους 30 °C (86 °F). Το υγρό δεν πρέπει να φυλάσσεται σε σημείο που εκτίθεται άμεσα στο ηλιακό φως.

Το AdBlue παγώνει στους -11 °C (12 °F), ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά όταν ξεπαγώσει.


Σας βοήθησε αυτό;