Φόρτωση

Τοποθέτηση και αφαίρεση του διχτυού ασφαλείας*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Τοποθέτηση και αφαίρεση του διχτυού ασφαλείας*

Το δίχτυ ασφαλείας δεν επιτρέπει στο φορτίο να εκτιναχθεί προς τα εμπρός στον χώρο επιβατών σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος.

Το δίχτυ ασφαλείας τοποθετείται σε τέσσερα σημεία στερέωσης.

P5-1617-V90-load net overview

Για λόγους ασφαλείας, το δίχτυ ασφαλείας πρέπει να είναι πάντοτε στερεωμένο και ασφαλισμένο όπως περιγράφεται παρακάτω.

Το δίκτυ είναι κατασκευασμένο από ισχυρό νάιλον και μπορεί να στερεωθεί σε δύο διαφορετικές θέσεις στο αυτοκίνητο:

  • Πίσω θέση τοποθέτησης - πίσω από το πίσω κάθισμα.
  • Μπροστινή θέση τοποθέτησης - πίσω από τα μπροστινά καθίσματα.

Προειδοποίηση

Το φορτίο στο χώρο αποσκευών πρέπει να είναι καλά στερεωμένο, και επίσης να έχει χρησιμοποιηθεί και τοποθετηθεί σωστά ένα δίχτυ ασφαλείας.

Τοποθέτηση του διχτυού ασφαλείας

Πίσω σημείο τοποθέτησης

P5-1717-V90-load net installing rear position

Αν είναι απαραίτητο, αναδιπλώστε τις πλάτες των πίσω καθισμάτων προς τα εμπρός για να διευκολυνθείτε κατά την τοποθέτηση.

Κατεβάστε τα ακριανά τμήματα της πλαστικής θήκης του διχτυού ασφαλείας πάνω από τους κρίκους στερέωσης στην υποδοχή των πλαϊνών πλαισίων. Πιέστε προς τα κάτω το ακριανό τμήμα, τη μία πλευρά κάθε φορά. Ελέγξτε αν η πλαστική θήκη έχει ασφαλίσει σωστά.

Τραβήξτε το δίχτυ προς τα πάνω.

Περάστε το ένα από τα άγκιστρα στερέωσης του διχτυού ασφαλείας στο πίσω σημείο στερέωσης της οροφής και στη συνέχεια πιέστε το προς τα εμπρός στην τερματική θέση.

Περάστε το άλλο άγκιστρο στερέωσης διχτυού ασφαλείας στην απέναντι πλευρά και πιέστε το προς τα εμπρός στην τερματική θέση.

Μπροστινό σημείο τοποθέτησης

P5-1617-V90-load net installing front position

Αναδιπλώστε την πλάτη του πίσω καθίσματος προς τα εμπρός.

Ευθυγραμμίστε τους οδηγούς στερέωσης της πλαστικής θήκης του διχτυού ασφαλείας μπροστά από τις προεξοχές σύνδεσης της πλάτης καθίσματος.

Σύρετε τη θήκη στις προεξοχές σύνδεσης.

Τραβήξτε το δίχτυ προς τα πάνω.

Περάστε το ένα από τα άγκιστρα στερέωσης του διχτυού ασφαλείας στο μπροστινό σημείο στερέωσης της οροφής και στη συνέχεια πιέστε το προς τα εμπρός στην τερματική θέση.

Περάστε το άλλο άγκιστρο στερέωσης διχτυού ασφαλείας στην απέναντι πλευρά και πιέστε το προς τα εμπρός στην τερματική θέση.

Αφαίρεση του διχτυού ασφαλείας

Αποσπάστε το δίχτυ ασφαλείας από τα σημεία στερέωσης της οροφής πιέζοντας τα άγκιστρα στερέωσης προς τα πίσω. Αφήστε το δίχτυ να τυλιχθεί μέσα στην πλαστική του θήκη.

P5-1617-V90-load net release button

Πίσω σημείο τοποθέτησης:

Πατήστε το κουμπί σε κάθε πλευρά της πλαστικής θήκης για να απασφαλίσετε τα ακριανά τμήματα από τους κρίκους στερέωσης. Τραβήξτε προς τα πάνω το δίχτυ ασφαλείας για να το αφαιρέσετε.

Μπροστινό σημείο τοποθέτησης:

Σύρετε την πλαστική θήκη από τις προεξοχές σύνδεσης και τραβήξτε το δίχτυ ασφαλείας προς τα πάνω για να το αφαιρέσετε.


Σας βοήθησε αυτό;