Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V90
2021

Αντικατάσταση λαμπτήρων

10 Αποτελέσματα

Αντικατάσταση του λαμπτήρα φωτός όπισθεν

Ενημερώθηκε 7/11/2020

Οι λαμπτήρες για το φως της όπισθεν βρίσκονται πίσω από το πάνελ στην πόρτα του χώρου αποσκευών.

Αντικατάσταση του λαμπτήρα των μπροστινών φλας

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Ο λαμπτήρας των φλας στον προβολέα αλογόνου μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς τη βοήθεια συνεργείου.

Αντικατάσταση του λαμπτήρα μεσαίας σκάλας

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Ο λαμπτήρας για τη μεσαία σκάλα μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς τη βοήθεια συνεργείου.

Αντικατάσταση του λαμπτήρα μεγάλης σκάλας

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Ο λαμπτήρας της μεγάλης σκάλας στον προβολέα αλογόνου μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς τη βοήθεια συνεργείου.

Αντικατάσταση λαμπτήρα

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Οι τύποι λαμπτήρων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και το επίπεδο εξοπλισμού. Αν κάποιος λαμπτήρας καεί, μπορεί να αντικατασταθεί σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στο εγχειρίδιο κατόχου.Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο σε περίπτωση βλάβης σε άλλα εξαρτήματα εκτός των λαμπτήρων. Αν σημειωθεί βλάβη στις λυχνίες LED, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρη η μονάδα φώτων.

Αφαίρεση του πλαστικού καλύμματος για αντικατάσταση λαμπτήρα

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Ο λαμπτήρας στον προβολέα αλογόνου μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς τη βοήθεια συνεργείου, αλλά το πλαστικό κάλυμμα πάνω από τον προβολέα πρέπει να αφαιρεθεί για να μπορέσει να αντικατασταθεί ο λαμπτήρας.

Αντικατάσταση του λαμπτήρα των μπροστινών αλάρμ/φώτων θέσης

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Ο λαμπτήρας για το φως πορείας ημέρας/θέσης στον προβολέα αλογόνου μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς τη βοήθεια συνεργείου.

Θέσεις εξωτερικών φώτων

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Ο εξωτερικός φωτισμός του αυτοκινήτου περιλαμβάνει μια σειρά από διαφορετικές λυχνίες. Οι λαμπτήρες τύπου LED πρέπει να αντικαθίστανται σε συνεργείο. Συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Προδιαγραφές λαμπτήρων

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Προδιαγραφές αντικαταστάσιμων λαμπτήρων.Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο σε περίπτωση βλάβης σε άλλα εξαρτήματα εκτός των λαμπτήρων. Αν σημειωθεί βλάβη στις λυχνίες LED, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρη η μονάδα φώτων.

Έλεγχος φώτων ρυμουλκούμενου

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Κατά τη σύνδεση ρυμουλκούμενου - ελέγξτε αν όλα τα φώτα του ρυμουλκούμενου λειτουργούν πριν την αναχώρηση.