Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V90
2021

10 Αποτελέσματα

Ποιότητα αέρα

Τα επιλεγμένα υλικά για τον χώρο επιβατών και το σύστημα καθαρισμού αέρα διασφαλίζουν ότι η ποιότητα του αέρα στον χώρο επιβατών είναι υψηλή.

Advanced Air Cleaner*

Το Advanced Air Cleaner είναι ένα πλήρως αυτόματο φίλτρο αέρα που συγκεντρώνει τους ρύπους υπό μορφή αερομεταφερόμενων αιωρούμενων μικροσωματιδίων και τα καυσαέρια στο φίλτρο του χώρου επιβατών, γεγονός που βελτιώνει την ατμόσφαιρα στον χώρο επιβατών.

CleanZone*

Η λειτουργία CleanZone ελέγχει και επισημαίνει αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις καλής ποιότητας αέρα στον χώρο επιβατών.

Clean Zone Interior Package*

Το Clean Zone Interior Package (CZIP) περιλαμβάνει μια σειρά από τροποποιήσεις που διατηρούν τον χώρο επιβατών ακόμη πιο καθαρό από αλλεργιογόνες και ασθματογόνες ουσίες, μεταξύ άλλων.

Interior Air Quality System*

Το Interior Air Quality System (IAQS) είναι ένα πλήρως αυτόματο σύστημα ποιότητας αέρα που διαχωρίζει τα αέρια και τα σωματίδια ώστε να μειωθούν τα επίπεδα οσμών και ρύπων στον χώρο επιβατών.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του αισθητήρα ποιότητας αέρα*

Ο αισθητήρας ποιότητας αέρα αποτελεί μέρος του πλήρους αυτόματου συστήματος ποιότητας αέρα Interior Air Quality System (IAQS).

Φίλτρο χώρου επιβατών

Ο αέρας που εισέρχεται στο χώρο επιβατών καθαρίζεται μέσω ενός φίλτρου.

Προκαταρκτικός καθαρισμός*

Ο προκαταρκτικός καθαρισμός του αυτοκινήτου πριν από την αναχώρηση χρησιμοποιείται για να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα στον χώρο επιβατών.

Έναρξη και απενεργοποίηση του προκαταρκτικού καθαρισμού*

Ο προκαταρκτικός καθαρισμός βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στον χώρο επιβατών πριν οδηγήσετε. Η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιήσει την άμεση έναρξη από την κεντρική οθόνη ή από κινητό τηλέφωνο.

Εφαρμογή για την ποιότητα αέρα

Η εφαρμογή Air Quality είναι μια υπηρεσία που οπτικοποιεί τη μετρηθείσα ποσότητα αερομεταφερόμενων αιωρούμενων μικροσωματιδίων που υπάρχουν μέσα στο αυτοκίνητο σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.