Υποβοήθηση διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης

Υποβοήθηση διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος οπίσθιας σύγκρουσης*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Υποβοήθηση διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος οπίσθιας σύγκρουσης*

Η υποβοήθηση διεύθυνσης περιλαμβάνει μια σειρά από επιμέρους λειτουργίες. Η υποβοήθηση διεύθυνσης, αν υπάρχει κίνδυνος οπίσθιας σύγκρουσης, μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό αν έχει αποσπαστεί η προσοχή του και δεν έχει αντιληφθεί ότι το αυτοκίνητο πρόκειται να διασχίσει τη λωρίδα του την ώρα που πλησιάζει ένα επερχόμενο όχημα, είτε από πίσω του ή σε τυφλό σημείο.

P5-1717 - Blind Spot Information Systems with steering assistanse

Η λειτουργία μπορεί να βοηθήσει κατευθύνοντας το αυτοκίνητο ξανά στη λωρίδα του.

Άλλο όχημα σε τυφλό σημείο
Το αυτοκίνητό σας

Αν το αυτοκίνητο πρόκειται να διασχίσει τη λωρίδα του ενώ το πλησιάζει ένα άλλο όχημα σε τυφλό σημείο, ή αν την ίδια στιγμή πλησιάζει κάποιο όχημα με μεγάλη ταχύτητα σε διπλανή λωρίδα, η λειτουργία μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό να κατευθύνει το αυτοκίνητο ξανά μέσα στη λωρίδα του.

Η λειτουργία μπορεί να βοηθήσει ακόμη και αν ο οδηγός αλλάζει εσκεμμένα λωρίδες χρησιμοποιώντας φλας, χωρίς να προσέχει ότι πλησιάζει ένα άλλο όχημα.

Η λειτουργία είναι ενεργή μεταξύ 60-140 χλμ/ω (37-87 μαω) σε δρόμους με ευδιάκριτες διαγραμμίσεις/λωρίδες.

Τα φώτα στους εξωτερικούς καθρέπτες αναβοσβήνουν κατά την παρέμβαση στο σύστημα διεύθυνσης, ανεξάρτητα αν η λειτουργία BLISBlind Spot Information είναι ενεργοποιημένη. Μπορείτε επίσης να ακούτε ένα ηχητικό σήμα.


Σας βοήθησε αυτό;