Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης

Παράκαμψη του Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Παράκαμψη του Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης*

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή αν το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης δεν λειτουργεί, μπορείτε να παρακάμψετε το Αλκοτέστ για να μπορέσετε να οδηγήσετε το αυτοκίνητο.

Για απενεργοποίηση μέσω του Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης, βλ. εγχειρίδιο του προμηθευτή.


Σας βοήθησε αυτό;