Ηλεκτροκίνηση και φόρτιση

Αυτονομία

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Αυτονομία

Η αυτονομία του αυτοκινήτου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Η δυνατότητα για μεγάλη αυτονομία διαφέρει ανάλογα με την περίσταση και τις συνθήκες στις οποίες οδηγείται το αυτοκίνητο.

Η πιστοποιημένη τιμή αυτονομίας του αυτοκινήτου δεν πρέπει να θεωρείται ως η αναμενόμενη αυτονομία. Η πιστοποιημένη τιμή πρέπει να χρησιμοποιείται πρωτίστως για τη σύγκριση διαφορετικών αυτοκινήτων και προκύπτει στη διάρκεια ειδικών κύκλων δοκιμών.

Αυτονομία στην οθόνη του οδηγού

P5-1717-ALL hybrid-Hybrid battery gauge chage values

Όταν το αυτοκίνητο παραδίδεται από το εργοστάσιο ή μετά από επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, η αυτονομία βασίζεται στην πιστοποιημένη τιμή

Όταν το αυτοκίνητο διανύσει ορισμένα χιλιόμετρα, η αυτονομία βασίζεται στο ιστορικό του τρόπου οδήγησης. Το μέγεθος του ιστορικού που χρησιμοποιείται εξαρτάται από το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Για τον λόγο αυτό, όσο λιγότερο φορτισμένη είναι η υβριδική μπαταρία, τόσο γρηγορότερα προσαρμόζεται η αυτονομία σε ένα οδηγικό στιλ που έχει αλλάξει.

Παράγοντες που επηρεάζουν την αυτονομία

Εκτός από το ιστορικό των δεδομένων μετακίνησης, υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αυτονομία. Η μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία επιτυγχάνεται υπό εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες όταν όλοι οι παράγοντες επιδρούν θετικά.

Ενδεικτικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αυτονομία:

  • ταχύτητα
  • Ρυθμίσεις συστήματος κλιµατισµού
  • μορφολογία του εδάφους
  • Προκαταρκτικός κλιματισμός
  • ελαστικά και πίεση ελαστικών
  • κυκλοφοριακές συνθήκες
  • θερμοκρασία και καιρικές συνθήκες
  • οδικές συνθήκες.

Αυτονομία βάσει ταχύτητας και εξωτερικής θερμοκρασίας

P5P6-2017-Reach and speed graph
20 °C (68 °F) εξωτερική θερμοκρασία και σύστημα κλιματισμού χώρου επιβατών απενεργοποιημένο.
20 °C (68 °F) εξωτερική θερμοκρασία και σύστημα κλιματισμού χώρου επιβατών ενεργοποιημένο.
35 °C (95 °F) εξωτερική θερμοκρασία και σύστημα κλιματισμού χώρου επιβατών ενεργοποιημένο.
-10 °C (14 °F) εξωτερική θερμοκρασία και σύστημα κλιματισμού χώρου επιβατών ενεργοποιημένο.

Στο γράφημα αποτυπώνεται κατά προσέγγιση η σχέση ανάμεσα στη σταθερή ταχύτητα και την αυτονομία, όπου η χαμηλότερη σταθερή ταχύτητα έχει θετική επίδραση στην αυτονομία.

Η υψηλότερη εξωτερική θερμοκρασία και το απενεργοποιημένο σύστημα κλιματισμού αυξάνουν περισσότερο την αυτονομία.


Σας βοήθησε αυτό;