Εξωτερικός φωτισμός

Ενεργή μεγάλη σκάλα

Ενημερώθηκε 9/29/2020

Ενεργή μεγάλη σκάλα

Η Ενεργή μεγάλη σκάλα είναι μια λειτουργία που χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα κάμερας στο πάνω άκρο του μπροστινού παρμπρίζ για να ανιχνεύει τη δέσμη των προβολέων των επερχόμενων οχημάτων ή τα πίσω φώτα των προπορευόμενων οχημάτων, και στη συνέχεια μεταβαίνει από τη μεγάλη στη μεσαία σκάλα.

P5-1617 Stalk with turning ring in AHBC position

Το σύμβολο αντιστοιχεί στην ενεργή μεγάλη σκάλα.

Η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί ενώ οδηγείτε σε σκοτάδι με ταχύτητα περίπου 20 km/h (12 mph) ή μεγαλύτερη. Η λειτουργία μπορεί επίσης να συνυπολογίσει τα φώτα του δρόμου. Όταν ο αισθητήρας της κάμερας δεν ανιχνεύει πλέον κάποιο επερχόμενο ή προπορευόμενο αυτοκίνητο, η μεγάλη σκάλα ανάβει ξανά μετά από ένα δευτερόλεπτο περίπου.

Ενεργοποίηση της ενεργής μεγάλης σκάλας

Η Ενεργή μεγάλη σκάλα ενεργοποιείται και απενεργοποιείται, γυρίζοντας τον αριστερό μοχλοδιακόπτη στη θέση . Ο περιστρεφόμενος δακτύλιος στη συνέχεια επιστρέφει στη θέση . Όταν η ενεργή μεγάλη σκάλα είναι ενεργοποιημένη, η λυχνία ανάβει με λευκό χρώμα στην οθόνη του οδηγού. Όταν η μεγάλη σκάλα είναι αναμμένη, η λυχνία ανάβει με μπλε χρώμα.

Αν απενεργοποιήσετε την Ενεργή μεγάλη σκάλα ενώ οι προβολείς είναι αναμμένοι στη μεγάλη σκάλα, το σύστημα φώτων μεταβαίνει αμέσως στη μεσαία σκάλα.

Δεν χρειάζεται να επανενεργοποιείτε την ενεργή μεγάλη σκάλα σε κάθε εκκίνηση του αυτοκινήτου.

Περιορισμοί για την Ενεργή μεγάλη σκάλα

Ο αισθητήρας της κάμερας, στον οποίο βασίζεται η λειτουργία, έχει περιορισμούς.

P5-1519 Symbol Active HeadBeamTempUnavailable

Αν αυτή η λυχνία εμφανίζεται στην οθόνη του οδηγού, σε συνδυασμό με το μήνυμα Ενεργ. μεγάλη σκάλα Προσωρινά μη διαθέσιμο, τότε η εναλλαγή ανάμεσα στη μεγάλη και τη μεσαία σκάλα πρέπει να γίνει χειροκίνητα. Η λυχνία σβήνει όταν εμφανίζεται αυτό το μήνυμα.

P5-1519 Symbol FactoryMode_104

Το ίδιο ισχύει αν αυτή η λυχνία εμφανιστεί σε συνδυασμό με το μήνυμα Αισθητήρ. παρμπρίζ Αισθητήρας καλυμμένος, βλ. Εγχειρίδιο κατόχου.

Η ενεργή μεγάλη σκάλα μπορεί να είναι προσωρινά μη διαθέσιμη π.χ. σε πυκνή ομίχλη ή έντονη βροχόπτωση. Όταν η ενεργή μεγάλη σκάλα καταστεί διαθέσιμη ξανά ή όταν οι αισθητήρες του παρμπρίζ δεν φράσσονται πλέον, το μήνυμα σβήνει και ανάβει η λυχνία .

Προειδοποίηση

Η Ενεργή μεγάλη σκάλα είναι επιβοηθητική λειτουργία χρήσης της βέλτιστης φωτεινής δέσμης όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές.

Ο οδηγός είναι αυτός(-ή) που φέρει πάντοτε την ευθύνη για τη χειροκίνητη μετάβαση ανάμεσα στη μεγάλη και τη μεσαία σκάλα όταν απαιτείται από τις κυκλοφοριακές ή καιρικές συνθήκες.


Σας βοήθησε αυτό;