Αποθηκευτικός χώρος και χώρος επιβατών

Χρήση του ντουλαπιού συνοδηγού

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Χρήση του ντουλαπιού συνοδηγού

Το ντουλαπάκι συνοδηγού βρίσκεται στην πλευρά του συνοδηγού. Στο ντουλαπάκι του συνοδηγού μπορείτε, για παράδειγμα, να φυλάσσετε το έντυπο εγχειρίδιο κατόχου και οδικούς χάρτες. Υπάρχει επίσης χώρος για στιλό και υποδοχή καρτών.

P6-1746-XC40-Glove box

Ντουλαπάκι συνοδηγού με εκτεινόμενο άγκιστρο.

Το άγκιστρο στο ντουλαπάκι του συνοδηγού μπορεί να επεκταθεί, όταν το ντουλαπάκι είναι ανοικτό έτσι, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφότου το ντουλαπάκι κλείσει.

Σημαντικό

Κλείστε το άγκιστρο εντελώς πριν κλείσετε το ντουλαπάκι του συνοδηγού, διαφορετικά μπορεί να σπάσει.

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα του ντουλαπιού του συνοδηγού*

Το ντουλαπάκι συνοδηγού μπορεί να κλειδωθεί, π.χ. όταν το αυτοκίνητο δοθεί για σέρβις, σε παρκαδόρο σε ξενοδοχείο ή σε παρόμοιες περιπτώσεις. Το ντουλαπάκι συνοδηγού μπορεί να κλειδωθεί/ξεκλειδωθεί μόνο με το συνοδευτικό κλειδί.

P5-1617-Interior-Gloveboxkey storage

Χρήση του κλειδιού στον αποθηκευτικό χώρο. Η εικόνα είναι απλοποιημένη - η σχεδίαση μπορεί να διαφέρει.

P5-1617-Locking/Unlocking the glovebox

Η εικόνα είναι απλοποιημένη - η σχεδίαση μπορεί να διαφέρει.

Για να κλειδώσετε το ντουλαπάκι του συνοδηγού:
Εισαγάγετε το κλειδί στην κλειδαριά στο ντουλαπάκι του συνοδηγού.
Γυρίστε το κλειδί 90 μοίρες δεξιόστροφα.
Τραβήξτε έξω το κλειδί.

Για να το ξεκλειδώσετε, ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία.

Χρήση του ντουλαπιού συνοδηγού ως ψυχόμενου χώρου*

Το ντουλαπάκι του συνοδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διατηρούνται κρύα π.χ. αναψυκτικά ή φαγητό. Η ψύξη λειτουργεί όταν το σύστημα κλιματισμού είναι ενεργό (δηλ. όταν ο διακόπτης ανάφλεξης του αυτοκινήτου βρίσκεται στη θέση II ή όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία).

P5/P6-1746-All-Glovebox cooling

Η εικόνα είναι απλοποιημένη - η σχεδίαση μπορεί να διαφέρει.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας ψύξης.
Απενεργοποίηση της λειτουργίας ψύξης.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ψύξης, μετακινήστε το χειριστήριο στην τερματική του θέση προς τον χώρο επιβατών/ντουλαπάκι συνοδηγού.


Σας βοήθησε αυτό;