Λειτουργία μνήμης για το μπροστινό κάθισμα

Αποθήκευση θέσης για το κάθισμα και τους εξωτερικούς καθρέπτες

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Αποθήκευση θέσης για το κάθισμα και τους εξωτερικούς καθρέπτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη θέση για το ηλεκτροκίνητο* κάθισμα και τους εξωτερικούς καθρέπτες στα κουμπιά μνήμης.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε δύο διαφορετικές θέσεις για το ηλεκτροκίνητο* κάθισμα και τους εξωτερικούς καθρέπτες, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά μνήμης. Τα κουμπιά βρίσκονται στην εσωτερική πλευρά μίας και των δύο μπροστινών θυρών*.

P6-CMA-seat position memory buttons
Κουμπί M για την αποθήκευση των ρυθμίσεων.
Κουμπί μνήμης.
Κουμπί μνήμης.

Αποθήκευση θέσης

Ρυθμίστε το κάθισμα και τους εξωτερικούς καθρέπτες στη θέση που θέλετε.

Πατήστε το κουμπί M και κρατήστε το πατημένο. Η ενδεικτική λυχνία στο κουμπί ανάβει.

Εντός τριών δευτερολέπτων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 1 ή 2.

Όταν η θέση έχει αποθηκευτεί στο επιλεγμένο κουμπί μνήμης, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και η ενδεικτική λυχνία στο κουμπί M σβήνει.

Αν δεν πατηθεί κανένα από τα κουμπιά μνήμης εντός τριών δευτερολέπτων, η λυχνία στο κουμπί M σβήνει και η αποθήκευση δεν πραγματοποιείται.

Πρέπει να ρυθμίσετε ξανά το κάθισμα ή τους εξωτερικούς καθρέπτες, για να μπορέσετε να ορίσετε νέα θέση στη μνήμη.


Σας βοήθησε αυτό;