Λειτουργία μνήμης για το μπροστινό κάθισμα

Χρήση μιας αποθηκευμένης θέσης για το κάθισμα και τους εξωτερικούς καθρέπτες

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Χρήση μιας αποθηκευμένης θέσης για το κάθισμα και τους εξωτερικούς καθρέπτες

Αν οι θέσεις για το ηλεκτρικό* κάθισμα και τους εξωτερικούς καθρέπτες έχουν αποθηκευτεί, μπορούν να ενεργοποιηθούν χρησιμοποιώντας τα κουμπιά μνήμης.

Χρήση αποθηκευμένης ρύθμισης

P6-CMA-seat position memory buttons

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια αποθηκευμένη ρύθμιση με την μπροστινή πόρτα είτε ανοικτή είτε κλειστή:

Ανοικτή μπροστινή πόρτα

Πατήστε στιγμιαία ένα από τα κουμπιά μνήμης 1 () ή 2 (). Το ηλεκτροκίνητο κάθισμα και οι εξωτερικοί καθρέπτες μετακινούνται και στη συνέχεια σταματούν στις θέσεις που έχουν αποθηκευτεί στο επιλεγμένο κουμπί μνήμης.

Κλειστή μπροστινή πόρτα

Κρατήστε πατημένο ένα από τα κουμπιά μνήμης 1 () ή 2 () μέχρι το κάθισμα και οι εξωτερικοί καθρέπτες να σταματήσουν στις θέσεις που είναι αποθηκευμένες στο επιλεγμένο κουμπί μνήμης.

Αν αφήσετε το κουμπί μνήμης, η κίνηση του καθίσματος και των εξωτερικών καθρεπτών θα διακοπεί.

Προειδοποίηση

  • Επειδή το κάθισμα του οδηγού μπορεί να ρυθμιστεί ακόμη και με τον διακόπτη ανάφλεξης κλειστό, τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ χωρίς επίβλεψη μέσα στο όχημα.
  • Μπορείτε να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ την κίνηση του καθίσματος οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας οποιοδήποτε κουμπί στο πλαίσιο χειριστηρίων του ηλεκτροκίνητου καθίσματος.
  • Μη ρυθμίζετε το κάθισμα ενώ οδηγείτε.
  • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα κάτω από τα καθίσματα όταν τα ρυθμίζετε.

Σας βοήθησε αυτό;