Μπροστινό κάθισμα

Ρύθμιση του μηχανισμού στήριξης οσφυϊκής χώρας* στο μπροστινό κάθισμα

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Ρύθμιση του μηχανισμού στήριξης οσφυϊκής χώρας* στο μπροστινό κάθισμα

Ο μηχανισμός στήριξης οσφυϊκής χώρας ρυθμίζεται από ένα κουμπί στο πλάι της έδρας του καθίσματος.

P6-CMA-seat multifunction controls

Κουμπί τεσσάρων κατευθύνσεων, που βρίσκεται στο πλάι της έδρας του καθίσματος.

Ο μηχανισμός στήριξης οσφυϊκής χώρας τεσσάρων κατευθύνσεων ρυθμίζεται από το κουμπί τεσσάρων κατευθύνσεων (στρογγυλό) που βρίσκεται στο πλάι της έδρας του καθίσματος. Ο μηχανισμός στήριξης οσφυϊκής χώρας μπορεί να ρυθμιστεί προς τα εμπρός/πίσω και προς τα πάνω/κάτω.

Ρύθμιση του μηχανισμού στήριξης οσφυϊκής χώρας

P6-CMA-seat multifunction controls - numbers
  • Πιέστε το κουμπί τεσσάρων κατευθύνσεων προς τα πάνω /κάτω , για να μετατοπιστεί η στήριξη οσφυϊκής χώρας προς τα πάνω/κάτω.
  • Πατήστε το μπροστινό άκρο του κουμπιού τεσσάρων κατευθύνσεων, για να αυξηθεί η στήριξη οσφυϊκής χώρας.
  • Πατήστε το πίσω άκρο του κουμπιού τεσσάρων κατευθύνσεων, για να μειωθεί η στήριξη οσφυϊκής χώρας.

Σας βοήθησε αυτό;