Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40 Recharge Plug-in Hybrid
2021

18 Αποτελέσματα

Μηνύματα για το BLIS

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Στην οθόνη του οδηγού υπάρχει η δυνατότητα να εμφανίζεται μια σειρά από μηνύματα σχετικά με το BLIS. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα.

Μηνύματα για το City Safety

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Στην οθόνη του οδηγού μπορεί να εμφανίζεται μια σειρά από μηνύματα σχετικά με το City Safety. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα.

Μηνύματα για τη λειτουργία Cross Traffic Alert*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Στην οθόνη του οδηγού υπάρχει η δυνατότητα να εμφανίζεται μια σειρά από μηνύματα σχετικά με το Cross Traffic Alert (CTA). Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα.

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Στην οθόνη του οδηγού μπορεί να εμφανίζεται μια σειρά από ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESC). Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα.

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το Adaptive cruise control*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Στην οθόνη του οδηγού υπάρχει η δυνατότητα να εμφανίζεται μια σειρά από ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα σχετικά με το Adaptive cruise control (ACC).

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για Pilot Assist*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Στην οθόνη του οδηγού μπορεί να εμφανίζεται μια σειρά από ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα σχετικά με το Pilot Assist.

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για τη λειτουργία Lane assistance

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Στην οθόνη του οδηγού μπορεί να εμφανίζεται μια σειρά από ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για τη λειτουργία Lane Assistance (LKA). Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα.

Πρόγραμμα απεικόνισης για τη λειτουργία Lane Assistance

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Η λειτουργία Lane assistance (LKA) επισημαίνεται με λυχνίες στην οθόνη του οδηγού ανάλογα με την κατάσταση.

Μηνύματα για το Park Assist Pilot*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Τα μηνύματα για το Park Assist Pilot (PAP) μπορούν να εμφανίζονται στην οθόνη του οδηγού ή/και στην κεντρική οθόνη. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα.

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Οι ενδεικτικές λυχνίες και τα μηνύματα για το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης (PAS) μπορούν να εμφανίζονται στην οθόνη του οδηγού ή/και στην κεντρική οθόνη. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα.

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για την κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Οι ενδεικτικές λυχνίες και τα μηνύματα για την κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης (PAC) μπορούν να εμφανίζονται στην οθόνη του οδηγού ή/και στην κεντρική οθόνη. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα.

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για την υποβοήθηση διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Στην οθόνη του οδηγού μπορεί να εμφανίζεται μια σειρά από ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα σχετικά με τη λειτουργία υποβοήθησης διεύθυνσης. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα.

Σύμβολα στη γραμμή κατάστασης της κεντρικής οθόνης

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Επισκόπηση των συμβόλων που μπορούν να εμφανιστούν στη γραμμή κατάστασης της κεντρικής οθόνης.

Ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Οι ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες ειδοποιούν τον οδηγό ότι μια λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί, ότι ένα σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία ή ότι έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα ή σοβαρό σφάλμα.

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το σύστημα κλιματισμού στάθμευσης*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Στην οθόνη του οδηγού μπορούν να εμφανίζονται διάφορα σύμβολα και μηνύματα σχετικά με το σύστημα κλιματισμού στάθμευσης.

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για την υβριδική λειτουργία στην οθόνη του οδηγού

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Στην οθόνη του οδηγού μπορεί να εμφανίζεται μια σειρά από ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα σχετικά με το Recharge. Μπορεί επίσης να εμφανίζονται σε συνδυασμό με γενικές ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες και στη συνέχεια σβήνουν όταν τα προβλήματα έχουν αποκατασταθεί.

Υπερθέρμανση στον κινητήρα και το σύστημα μετάδοσης κίνησης

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Σε συγκεκριμένες συνθήκες, π.χ. κατά την οδήγηση σε ορεινές περιοχές και σε υψηλές θερμοκρασίες, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης του κινητήρα και του συστήματος μετάδοσης κίνησης - ιδίως με μεγάλο φορτίο.

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Αν σημειωθεί βλάβη στο κιβώτιο ταχυτήτων, στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται μια λυχνία και ένα μήνυμα.