Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40 Recharge Plug-in Hybrid
2021

8 Αποτελέσματα

Οθόνη οδηγού

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζονται πληροφορίες για το αυτοκίνητο και την οδήγηση.

Ρυθμίσεις οθόνης οδηγού

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Οι ρυθμίσεις για τις επιλογές εμφάνισης της οθόνης του οδηγού μπορούν να γίνουν μέσω του μενού εφαρμογών στην οθόνη του οδηγού και μέσω του μενού ρυθμίσεων στην κεντρική οθόνη.

Άδεια χρήσης για την οθόνη του οδηγού

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Η άδεια αποτελεί σύμβαση που παρέχει το δικαίωμα χειρισμού μιας συγκεκριμένης λειτουργίας ή το δικαίωμα χρήσης του δικαιώματος ενός τρίτου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης. Το παρακάτω κείμενο συνιστά τη σύμβαση της Volvo με τον κατασκευαστή ή τον σχεδιαστή και παρατίθεται στα Αγγλικά.

Μενού εφαρμογών στην οθόνη του οδηγού

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Το μενού εφαρμογών στην οθόνη του οδηγού παρέχει γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες, που χρησιμοποιούνται συνήθως για ορισμένες εφαρμογές.

Διαχείριση του μενού εφαρμογών στην οθόνη του οδηγού

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Ο χειρισμός του μενού εφαρμογών στην οθόνη του οδηγού πραγματοποιείται από τα δεξιά χειριστήρια στο τιμόνι.

Ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Οι ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες ειδοποιούν τον οδηγό ότι μια λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί, ότι ένα σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία ή ότι έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα ή σοβαρό σφάλμα.

Μηνύματα στην οθόνη του οδηγού

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Στην οθόνη του οδηγού μπορούν να εμφανίζονται μηνύματα που ενημερώνουν ή βοηθούν τον οδηγό σε περίπτωση διαφορετικών συμβάντων.

Ημερομηνία και ώρα

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Το ρολόι εμφανίζεται τόσο στην οθόνη του οδηγού όσο και στην κεντρική οθόνη.