Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40 Recharge Plug-in Hybrid
2021 Early

Οθόνη οδηγού

8 Αποτελέσματα

Οθόνη οδηγού

Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζονται πληροφορίες για το αυτοκίνητο και την οδήγηση.

Ρυθμίσεις οθόνης οδηγού

Οι ρυθμίσεις για τις επιλογές εμφάνισης της οθόνης του οδηγού μπορούν να γίνουν μέσω του μενού εφαρμογών στην οθόνη του οδηγού και μέσω του μενού ρυθμίσεων στην κεντρική οθόνη.

Άδεια χρήσης για την οθόνη του οδηγού

Η άδεια αποτελεί σύμβαση που παρέχει το δικαίωμα χειρισμού μιας συγκεκριμένης λειτουργίας ή το δικαίωμα χρήσης του δικαιώματος ενός τρίτου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης. Το παρακάτω κείμενο συνιστά τη σύμβαση της Volvo με τον κατασκευαστή ή τον σχεδιαστή και παρατίθεται στα Αγγλικά.

Μενού εφαρμογών στην οθόνη του οδηγού

Το μενού εφαρμογών στην οθόνη του οδηγού παρέχει γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες, που χρησιμοποιούνται συνήθως για ορισμένες εφαρμογές.

Διαχείριση του μενού εφαρμογών στην οθόνη του οδηγού

Ο χειρισμός του μενού εφαρμογών στην οθόνη του οδηγού πραγματοποιείται από τα δεξιά χειριστήρια στο τιμόνι.

Ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες

Οι ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες ειδοποιούν τον οδηγό ότι μια λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί, ότι ένα σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία ή ότι έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα ή σοβαρό σφάλμα.

Μηνύματα στην οθόνη του οδηγού

Στην οθόνη του οδηγού μπορούν να εμφανίζονται μηνύματα που ενημερώνουν ή βοηθούν τον οδηγό σε περίπτωση διαφορετικών συμβάντων.

Ημερομηνία και ώρα

Το ρολόι εμφανίζεται τόσο στην οθόνη του οδηγού όσο και στην κεντρική οθόνη.