Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40 Recharge Plug-in Hybrid
2021

5 Αποτελέσματα

Υπολογιστής ταξιδίου

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Ο υπολογιστής ταξιδίου του αυτοκινήτου καταγράφει τιμές όπως π.χ. απόσταση, κατανάλωση καυσίμου και μέση ταχύτητα, ενώ οδηγείτε.

Εμφάνιση δεδομένων διαδρομής στην οθόνη του οδηγού

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Οι καταγραμμένες και υπολογισμένες τιμές του υπολογιστή ταξιδιού μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη οδηγού.

ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Για να μηδενίσετε τον χιλιομετρητή, χρησιμοποιήστε τον αριστερό μοχλοδιακόπτη.

Εμφάνιση στατιστικών διαδρομής στην κεντρική οθόνη

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Τα στατιστικά διαδρομής από τον υπολογιστή ταξιδίου απεικονίζονται γραφικά στην κεντρική οθόνη και παρέχουν μια σύνοψη που διευκολύνει την πιο οικονομική οδήγηση.

Ρυθμίσεις για τα στατιστικά διαδρομής

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Μηδενίστε ή προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τα στατιστικά διαδρομής.