Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40 Recharge Plug-in Hybrid
2021

Ασφάλειες

4 Αποτελέσματα

Ασφάλειες και κεντρικές ηλεκτρικές μονάδες

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα προστατεύονται από διάφορες ασφάλειες οι οποίες προστατεύουν το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου από βραχυκύκλωμα ή υπερφόρτωση.

Αντικατάσταση ασφάλειας

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα προστατεύονται από διάφορες ασφάλειες, οι οποίες προστατεύουν το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου από βραχυκύκλωμα ή υπερφόρτωση.

Ασφάλειες κάτω από το μπροστινό αριστερό κάθισμα

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Οι ασφάλειες κάτω από το μπροστινό αριστερό κάθισμα προστατεύουν, μεταξύ άλλων, τους ρευματοδότες, τις οθόνες και τις ηλεκτρονικές μονάδες των θυρών.

Ασφάλειες στο χώρο του κινητήρα

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Οι ασφάλειες στο χώρο του κινητήρα προστατεύουν τις λειτουργίες του κινητήρα και των φρένων, μεταξύ άλλων.