Ασφάλειες

Ασφάλειες και κεντρικές ηλεκτρικές μονάδες

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Ασφάλειες και κεντρικές ηλεκτρικές μονάδες

Όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα προστατεύονται από διάφορες ασφάλειες οι οποίες προστατεύουν το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου από βραχυκύκλωμα ή υπερφόρτωση.

Προειδοποίηση

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ξένο αντικείμενο ή ασφάλεια με αμπεράζ μεγαλύτερο από το προδιαγραφόμενο, όταν αντικαθιστάτε μια ασφάλεια. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο ηλεκτρικό σύστημα και, πιθανόν, φωτιά.

Προειδοποίηση

Ο χειρισμός των καλωδίων πορτοκαλί χρώματος πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

Προειδοποίηση

Αρκετά από τα εξαρτήματα στο αυτοκίνητο λειτουργούν με ρεύμα υψηλής τάσης το οποίο μπορεί να είναι επικίνδυνο σε περίπτωση λανθασμένης παρέμβασης.

Μην αγγίζετε τίποτε που δεν περιγράφεται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο κατόχου του αυτοκινήτου.

Εάν ένα ηλεκτρικό εξάρτημα ή κάποια ηλεκτρική λειτουργία δεν λειτουργεί, μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η ασφάλεια του εξαρτήματος υπερφορτώθηκε προσωρινά και κάηκε. Εάν η ίδια ασφάλεια καίγεται επανειλημμένα, σημαίνει ότι υπάρχει βλάβη στο εξάρτημα. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για έλεγχο.

Θέση κεντρικών ηλεκτρικών μονάδων

P6-1746-XC40-Fuse box locations
Χώρος κινητήρα
Κάτω από το μπροστινό αριστερό κάθισμα

Σας βοήθησε αυτό;