Μπαταρία

Λυχνίες πάνω στις μπαταρίες

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Λυχνίες πάνω στις μπαταρίες

Υπάρχουν πληροφοριακές και προειδοποιητικές λυχνίες πάνω στις μπαταρίες.

Να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά.

Περισσότερες πληροφορίες στο εγχειρίδιο κατόχου του αυτοκινήτου.

Να αποθηκεύετε την μπαταρία μακριά από παιδιά.

Η μπαταρία περιέχει διαβρωτικό οξύ.

Προφυλάσσετε την µπαταρία από σπινθήρες και γυμνή φλόγα.

Κίνδυνος έκρηξης.

Πρέπει να παραδοθεί για ανακύκλωση.


Σας βοήθησε αυτό;