Κατανομή αέρα

Πίνακας επιλογών κατανομής αέρα

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Πίνακας επιλογών κατανομής αέρα

Μπορείτε να αλλάξετε την κατανομή αέρα χειροκίνητα αν χρειάζεται. Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές για τη ρύθμιση.

Κατανομή αέρα

Σκοπός χρήσης

P5-1507–Climate–Button air distribution none

Αν αποεπιλέξετε όλα τα κουμπιά κατανομής αέρα στη χειροκίνητη λειτουργία, το σύστημα κλιματισμού επιστρέφει στην αυτόματη ρύθμιση του κλιματισμού.

P5-1507–Climate–Button air distribution top

Κύρια ροή αέρα από τους αεραγωγούς αποθάμβωσης. Εξέρχεται μια ποσότητα αέρα από τους αεραγωγούς.

Αποτρέπει το θάμπωμα και τον σχηματισμό πάγου σε ψυχρά και υγρά κλίματα (για να επιτευχθεί αυτό, ο ανεμιστήρας δεν πρέπει να έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή ταχύτητα).

P5-1507–Climate–Button air distribution mid

Κύρια ροή αέρα από τους αεραγωγούς στο ταμπλό. Εξέρχεται μια ποσότητα αέρα από τους αεραγωγούς.

Παρέχει επαρκή ψύξη σε θερμό κλίμα.

P5-1507–Climate–Button air distribution bottom

Κύρια ροή αέρα από τους αεραγωγούς στο δάπεδο. Εξέρχεται μια ποσότητα αέρα από τους αεραγωγούς.

Παρέχει θέρμανση ή ψύξη στο δάπεδο.

P5-1507–Climate–Button air distribution top/mid

Κύρια ροή αέρα από τους αεραγωγούς αποθάμβωσης και τους αεραγωγούς στο ταμπλό. Εξέρχεται μια ποσότητα αέρα από τους αεραγωγούς.

Παρέχει ευχάριστη θερμοκρασία σε θερμά και ξηρά κλίματα.

P5-1507–Climate–Button air distribution top/bottom

Κύρια ροή αέρα από τους αεραγωγούς αποθάμβωσης και τους αεραγωγούς στο δάπεδο. Εξέρχεται μια ποσότητα αέρα από τους αεραγωγούς.

Παρέχει ευχάριστη θερμοκρασία και αποτελεσματική αποθάμβωση σε ψυχρό ή υγρό κλίμα.

P5-1507–Climate–Button air distribution mid/bottom

Κύρια ροή αέρα από τους αεραγωγούς στο ταμπλό και τους αεραγωγούς στο δάπεδο. Εξέρχεται μια ποσότητα αέρα από τους αεραγωγούς.

Παρέχει ευχάριστη θερμοκρασία όταν επικρατεί ηλιοφάνεια και ο καιρός είναι δροσερός.

P5-1507–Climate–Button air distribution all

Κύρια ροή αέρα από τους αεραγωγούς αποθάμβωσης, από τους αεραγωγούς στο ταμπλό και τους αεραγωγούς στο δάπεδο.

Παρέχει ισορροπημένη άνεση στον χώρο επιβατών.


Σας βοήθησε αυτό;