Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40 Recharge Plug-in Hybrid
2021

6 Αποτελέσματα

Ποιότητα αέρα

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Τα επιλεγμένα υλικά για τον χώρο επιβατών και το σύστημα καθαρισμού αέρα διασφαλίζουν ότι η ποιότητα του αέρα στον χώρο επιβατών είναι υψηλή.

CleanZone*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Η λειτουργία CleanZone ελέγχει και επισημαίνει αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις καλής ποιότητας αέρα στον χώρο επιβατών.

Clean Zone Interior Package*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Το Clean Zone Interior Package (CZIP) περιλαμβάνει μια σειρά από τροποποιήσεις που διατηρούν τον χώρο επιβατών ακόμη πιο καθαρό από αλλεργιογόνες και ασθματογόνες ουσίες, μεταξύ άλλων.

Interior Air Quality System*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Το Interior Air Quality System (IAQS) είναι ένα πλήρως αυτόματο σύστημα ποιότητας αέρα που διαχωρίζει τα αέρια και τα σωματίδια ώστε να μειωθούν τα επίπεδα οσμών και ρύπων στον χώρο επιβατών.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του αισθητήρα ποιότητας αέρα*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Ο αισθητήρας ποιότητας αέρα αποτελεί μέρος του πλήρους αυτόματου συστήματος ποιότητας αέρα Interior Air Quality System (IAQS).

Φίλτρο χώρου επιβατών

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Ο αέρας που εισέρχεται στο χώρο επιβατών καθαρίζεται μέσω ενός φίλτρου.