Πρακτικές πληροφορίες στο Volvo On Call

Αγορά ή πώληση ενός αυτοκινήτου με Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Αγορά ή πώληση ενός αυτοκινήτου με Volvo On Call*

Μετά την αλλαγή ιδιοκτήτη είναι σημαντικό να ακυρωθεί η υπηρεσία Volvo On Call.

Κλείσιμο της υπηρεσίας Volvo On Call

Απευθυνθείτε στο Επίσημο Δίκτυο της Volvo σε περίπτωση αλλαγής κατόχου, για να τερματιστεί η υπηρεσία. Ο επίσημος διανομέας ακυρώνει τη συνδρομή και διαγράφει το ιστορικό της υπηρεσίας. Μπορείτε επίσης να τερματίσετε την υπηρεσία, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Volvo On Call.

Αν αλλάξει ο κάτοχος του αυτοκινήτου, είναι σημαντικό να μηδενίσετε τις προσωπικές ρυθμίσεις και τα στοιχεία του χρήστη στο αυτοκίνητο και να επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αυτή η επιλογή γίνεται στο μενού ρυθμίσεων στην κεντρική οθόνη.

Το Volvo ID είναι προσωπικό και δεν χρειάζεται να αλλαχτεί ή να διαγραφεί όταν το αυτοκίνητο πωληθεί. Από την άλλη πλευρά, η κατοχή του αυτοκινήτου και η σύνδεση ανάμεσα στην εφαρμογή Volvo On Call και το αυτοκίνητο πρέπει να τερματιστούν.

Αλλαγή κατόχου κατά την αλλαγή χώρας

Όταν ένα αυτοκίνητο αγοραστεί και εισαχθεί σε άλλη χώρα, ο κάτοχος πρέπει να φροντίσει να επισκεφθεί έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα στη χώρα στην οποία αγοράστηκε το αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, πρέπει να διαγραφούν όλα τα δεδομένα πελάτη στα συστήματά του. Στη χώρα εισαγωγής του αυτοκινήτου, ο κάτοχος να απευθυνθεί σε έναν επίσημο διανομέα για να μάθει πώς θα εκκινήσει την υπηρεσία Volvo On Call.

Έναρξη της υπηρεσίας Volvo On Call

Αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου με Volvo On Call:

Ο νέος κάτοχος επικοινωνεί με τον Επίσημο Διανομέα ή Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Volvo της περιοχής του, ο οποίος μεταφέρει τον υπολειπόμενο χρόνο της συνδρομής στο νέο κάτοχο. Ο επίσημος διανομέα διαγράφει τα στοιχεία του προηγούμενου κατόχου, αν δεν έχουν ήδη διαγραφεί. Είναι σημαντικό τα στοιχεία επικοινωνίας να είναι ενημερωμένα, για να λειτουργήσει το Volvo On Call και ο προηγούμενος κάτοχος να μην έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες Volvo On Call του αυτοκινήτου.

Ο εξουσιοδοτημένος διανομέας της Volvo ειδοποιεί τον νέο κάτοχο για την κατάσταση της συνδρομής του αυτοκινήτου στην υπηρεσία Volvo On Call. Ο/η νέος/α κάτοχος παραλαμβάνει έναν προσωπικό, τετραψήφιο κωδικό PIN ο οποίος απαιτείται για την ταυτοποίησή του/της ως κάτοχος (ή άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο) και για να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Αν ο κάτοχος δεν διαθέτει ήδη Volvo ID, πρέπει να δημιουργήσει ένα, για να μπορέσει να συνδεθεί η εφαρμογή Volvo On Call με το αυτοκίνητο.


Σας βοήθησε αυτό;