Πρακτικές πληροφορίες στο Volvo On Call

Volvo On Call* στο εξωτερικό

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Volvo On Call* στο εξωτερικό

Οι υπηρεσίες του Volvo On Call μπορεί να διαφέρουν όταν οδηγείτε σε διαφορετικές χώρες.

Όταν πατάτε το κουμπί SOS, συνδέεστε πάντοτε στο κέντρο εξυπηρέτησης του Volvo On Call στη χώρα που βρίσκεται το αυτοκίνητο. Αν δεν υπάρχει κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call, το αυτοκίνητο επικοινωνεί με το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης.

Όταν πατάτε το κουμπί ON CALL, συνδέεστε πάντοτε με το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call της χώρας σας.

Ωστόσο, σε χώρες χωρίς σύμβαση περιαγωγής, δεν υπάρχουν διαθέσιμες υπηρεσίες Volvo On Call.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο Επίσημο Δίκτυο της Volvo.


Σας βοήθησε αυτό;