Πρακτικές πληροφορίες στο Volvo On Call

Υπηρεσίες Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 5/16/2022

Υπηρεσίες Volvo On Call*

Παρακάτω παρουσιάζεται μια λίστα με όλες τις υπηρεσίες Volvo On Call.

Η διαθεσιμότητα διαφέρει ανάλογα με την αγορά. Απευθυνθείτε σε έναν επίσημο διανομέα της Volvo ή στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στη χώρα σας.

Υπηρεσίες

Εφαρμογή Volvo On Call

Αυτόματη ειδοποίηση σύγκρουσης

Υπηρεσία έκτακτης ανάγκης SOS

Οδική βοήθεια

Απομακρυσμένο ξεκλείδωμα θυρών μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης

Ειδοποίηση κλοπής μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης

Ανίχνευση κλεμμένου οχήματος

Απομακρυσμένη ακινητοποίηση οχήματος

Εξυπηρέτηση πελατών

Αποστολή προορισμών στο σύστημα πλοήγησης μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης


Σας βοήθησε αυτό;