Υπηρεσίες Volvo On Call

Ανίχνευση κλεμμένου οχήματος με Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 5/16/2022

Ανίχνευση κλεμμένου οχήματος με Volvo On Call*

Αν υπάρχει υπόνοια ότι το αυτοκίνητο έχει κλαπεί, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call μέσω της εφαρμογής Volvo On Call ή μέσω τηλεφώνου, για να γίνει προσπάθεια εντοπισμού του αυτοκινήτου.Οι διαθέσιμες υπηρεσίες διαφέρουν ανάλογα με την αγορά.

Αν διαπιστωθεί κλοπή ή άλλη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του αυτοκινήτου, τότε ο κάτοχος του αυτοκινήτου μαζί με την αστυνομία και το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call συμφωνούν ότι το αυτοκίνητο πρέπει να ανιχνευτεί. Το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call αποστέλλει ένα μήνυμα στο αυτοκίνητο για να προσδιοριστεί η θέση του. Μετά από αυτό, ενημερώνεται η αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή.

Σημείωση

Αυτό ισχύει επίσης αν το αυτοκίνητο διαρρηχθεί και κλαπεί με το σχετικό κλειδί.

Σημείωση

Προϋπόθεση για την παρακολούθηση του αυτοκινήτου είναι να το δηλώσετε το περιστατικό στην αστυνομία. Το Volvo On Call δίνει πληροφορίες μόνο στην αστυνομία.


Σας βοήθησε αυτό;