Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

3 Αποτελέσματα

Safety mode

Ενημερώθηκε 7/10/2020

Η λειτουργία Safety mode είναι μια κατάσταση ασφαλείας που ενεργοποιείται όταν λόγω της σύγκρουσης ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιά κάποιο σημαντικό σύστημα του αυτοκινήτου, όπως οι σωλήνες καυσίμου, οι αισθητήρες οποιουδήποτε συστήματος ασφάλειας ή το σύστημα πέδησης.

Εκκίνηση και μετακίνηση του αυτοκινήτου μετά από τη λειτουργία ασφάλειας

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Αν το αυτοκίνητο είναι σε λειτουργία ασφαλείας, είναι εφικτή η επαναφορά του συστήματος, για να εκκινηθεί και να μετακινηθεί το αυτοκίνητο για μια σύντομη διαδρομή, για παράδειγμα αν βρίσκεται σε μια επικίνδυνη κυκλοφοριακή κατάσταση.

Τροχαίο ατύχημα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ανάψτε τα αλάρμ και, αν είναι εφικτό, μετακινήστε το αυτοκίνητο εκτός κινδύνου, μακριά από την κυκλοφορία. Μην επιχειρήσετε να επανεκκινήσετε το αυτοκίνητο αν υπάρχει οσμή καυσίμου όταν στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται το μήνυμα Safety mode Βλ. Εγχειρίδιο κατόχου. Εάν ναι, βγείτε από το αυτοκίνητο αμέσως!