Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

Safety mode

3 Αποτελέσματα

Safety mode

Η λειτουργία Safety mode είναι μια κατάσταση ασφαλείας που ενεργοποιείται όταν λόγω της σύγκρουσης ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιά κάποιο σημαντικό σύστημα του αυτοκινήτου, όπως οι σωλήνες καυσίμου, οι αισθητήρες οποιουδήποτε συστήματος ασφάλειας ή το σύστημα πέδησης.

Εκκίνηση και μετακίνηση του αυτοκινήτου μετά από τη λειτουργία ασφάλειας

Αν το αυτοκίνητο είναι σε λειτουργία ασφαλείας, είναι εφικτή η επαναφορά του συστήματος, για να εκκινηθεί και να μετακινηθεί το αυτοκίνητο για μια σύντομη διαδρομή, για παράδειγμα αν βρίσκεται σε μια επικίνδυνη κυκλοφοριακή κατάσταση.

Τροχαίο ατύχημα

Ανάψτε τα αλάρμ και, αν είναι εφικτό, μετακινήστε το αυτοκίνητο εκτός κινδύνου, μακριά από την κυκλοφορία. Μην επιχειρήσετε να επανεκκινήσετε το αυτοκίνητο αν υπάρχει οσμή καυσίμου όταν στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται το μήνυμα Safety modeΒλ. Εγχειρίδιο κατόχου. Εάν ναι, βγείτε από το αυτοκίνητο αμέσως!