Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

6 Αποτελέσματα

Τοποθέτηση παιδικού καθίσματος ασφαλείας

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Είναι σημαντικό να θυμάστε ορισμένα πράγματα όταν τοποθετείτε και χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα, ανάλογα με τη θέση στην οποία είναι τοποθετημένο το κάθισμα.

Πίνακας συνοπτικής παρουσίασης των θέσεων των παιδικών καθισμάτων

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Στον πίνακα παρατίθενται συνοπτικά οι τύποι των παιδικών καθισμάτων που είναι κατάλληλα για καθίσματα του αυτοκινήτου.

Πίνακας θέσεων των παιδικών καθισμάτων i-Size

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Στον πίνακα παρατίθενται συστάσεις ποια παιδικά καθίσματα i-Size ταιριάζουν σε ποιες θέσεις και για ποια σωματική διάπλαση παιδιών.

Πίνακας θέσεων των παιδικών καθισμάτων ISOFIX

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Στον πίνακα παρατίθενται συστάσεις ποια παιδικά καθίσματα ISOFIX ταιριάζουν σε ποιες θέσεις και για ποια σωματική διάπλαση παιδιών.

Τοποθέτηση παιδικού καθίσματος

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Είναι σημαντικό το παιδικό κάθισμα να τοποθετείται στη σωστή θέση στο αυτοκίνητο, γεγονός που εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τον τύπο του παιδικού καθίσματος και αν ο αερόσακος συνοδηγού είναι ενεργοποιημένος.

Πίνακας θέσεων των παιδικών καθισμάτων με χρήση των ζωνών ασφαλείας του αυτοκινήτου

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Στον πίνακα παρατίθενται συστάσεις ποια παιδικά καθίσματα ταιριάζουν σε ποιες θέσεις και για ποια σωματική διάπλαση παιδιών.