Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

7 Αποτελέσματα

Ενεργοποίηση και έναρξη του Cruise Control

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Η λειτουργία Cruise control (CC) πρέπει πρώτα να επιλεγεί και να ενεργοποιηθεί για να μπορέσει να ρυθμιστεί η ταχύτητα.

Επανενεργοποίηση του Cruise control από την κατάσταση αναμονής

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Cruise control (CC) προσωρινά έτσι, ώστε να τεθεί σε κατάσταση αναμονής και να το επανενεργοποιήσετε αργότερα.

Απενεργοποίηση του Cruise control και μετάβαση σε κατάσταση αναμονής

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Cruise control (CC) προσωρινά έτσι, ώστε να τεθεί σε κατάσταση αναμονής και να το επανενεργοποιήσετε αργότερα.

Απενεργοποίηση του cruise control

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Cruise control Cruise Control — CC.

Cruise control

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το Cruise control (CCCruise Control) βοηθά τον οδηγό να διατηρεί μια σταθερή ταχύτητα, ώστε η οδήγηση να είναι πιο χαλαρή σε αυτοκινητοδρόμους και σε μακρείς, ευθείς δρόμους με σταθερή ροή οχημάτων.

Διαχείριση της ταχύτητας για το cruise control

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικές ταχύτητες στο Cruise control (CCCruise Control).

Εναλλαγή μεταξύ Cruise control και Adaptive cruise control

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει Adaptive Cruise Control (ACCAdaptive Cruise Control), ο οδηγός μπορεί να μεταβαίνει εναλλάξ μεταξύ Cruise Control (CCCruise Control) και ACC.