Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

5 Αποτελέσματα

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Στην οθόνη του οδηγού μπορεί να εμφανίζεται μια σειρά από ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (Electronic Stability Control -ESC).

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του προγράμματος Sport στο Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Το σύστημα ESC είναι πάντοτε ενεργοποιημένο — δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί. Ωστόσο, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει το πρόγραμμα Sport για πιο δυναμική οδήγηση του αυτοκινήτου.

Περιορισμός για το πρόγραμμα Sport στο Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί όσον αφορά στην ενεργοποίηση της επιμέρους λειτουργίας Λειτουργία Sport ESC του συστήματος ESC.

Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESCElectronic Stability Control) βοηθά τον οδηγό να αποφύγει την πλαγιολίσθηση και βελτιώνει την πρόσφυση του αυτοκινήτου.

Πρόγραμμα Sport για το ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το σύστημα ESCElectronic Stability Control είναι πάντοτε ενεργοποιημένο — δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί. Ωστόσο, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει το πρόγραμμα Λειτουργία Sport ESC, για πιο δυναμική οδήγηση του αυτοκινήτου.