Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας

5 Αποτελέσματα

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας

Στην οθόνη του οδηγού μπορεί να εμφανίζεται μια σειρά από ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (Electronic Stability Control -ESC).

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του προγράμματος Sport στο Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας

Το σύστημα ESC* είναι πάντοτε ενεργοποιημένο — δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί. Ωστόσο, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει το πρόγραμμα Sport για πιο δυναμική οδήγηση του αυτοκινήτου.

Περιορισμός για το πρόγραμμα Sport στο Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας

Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί όσον αφορά στην ενεργοποίηση της επιμέρους λειτουργίας Λειτουργία Sport ESC του συστήματος ESC* .

Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας

Το Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESC* ) βοηθά τον οδηγό να αποφύγει την πλαγιολίσθηση και βελτιώνει την πρόσφυση του αυτοκινήτου.

Πρόγραμμα Sport για το ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας

Το σύστημα ESC* , για πιο δυναμική οδήγηση του αυτοκινήτου.