Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

Πληροφορίες σημάτων οδικής κυκλοφορίας

8 Αποτελέσματα

Περιορισμοί για τις Πληροφορίες οδικής σήμανσης

Η λειτουργία Πληροφοριών οδικής σήμανσης (RSI* ) μπορεί να έχει περιορισμούς σε ορισμένες περιπτώσεις.

Πληροφορίες οδικής σήμανσης με Προειδοποίηση ταχύτητας και Ρυθμίσεις

Η επιμέρους λειτουργία Προειδοποίηση ορίου ταχύτητας για RSI* είναι επιλέξιμη - ο οδηγός μπορεί να επιλέξει να την έχει Ενεργοποιημένη ή Απενεργοποιημένη.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των πληροφοριών οδικής σήμανσης

Πληροφορίες οδικής σήμανσης*

Η λειτουργία Πληροφοριών οδικής σήμανσης (RSI* ) βοηθά τον οδηγό να παρατηρεί τα οδικά σήματα ταχύτητας και συγκεκριμένα απαγορευτικά σήματα από τα οποία διέρχεται το αυτοκίνητο.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της προειδοποίησης ταχύτητας στις Πληροφορίες οδικής σήμανσης

Πληροφορίες οδικής σήμανσης και ένδειξη σημάτων

Η λειτουργία Πληροφοριών οδικής σήμανσης (RSI* ) καταγράφει και εμφανίζει τα οδικά σήματα με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με το σήμα και την κατάσταση.

Πληροφορίες οδικής σήμανσης και Sensus Navigation

Πληροφορίες σημάτων κυκλοφορίας με πληροφορίες κάμερας ελέγχου ταχύτητας

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει RSI* , μπορεί να παράσχει πληροφορίες στην οθόνη του οδηγού για κάμερες ελέγχου ταχύτητας που βρίσκονται παρακάτω στη διαδρομή.