Σύνδεση στο διαδίκτυο

Αυτοκίνητο συνδεδεμένο στο διαδίκτυο*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, υπάρχει η δυνατότητα – για παράδειγμα – να χρησιμοποιήσετε το διαδικτυακό ραδιόφωνο και υπηρεσίες μουσικής μέσω εφαρμογών, να κατεβάσετε (download) λογισμικό και να επικοινωνήσετε με τον εξουσιοδοτημένο διανομέα της περιοχής σας μέσα από το αυτοκίνητο.

Το αυτοκίνητο συνδέεται μέσω Bluetooth, Wi-Fi ή μέσω ενσωματωμένου μόντεμ* του αυτοκινήτου.

Όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, υπάρχει η δυνατότητα διαμοιρασμού της σύνδεσής του στο διαδίκτυο (Wi-Fi hotspot) ώστε να μπορούν και άλλες συσκευές να χρησιμοποιήσουν τη σύνδεση στο διαδίκτυοΑυτό δεν ισχύει σε περίπτωση σύνδεσης με Wi-Fi..

Η κατάσταση σύνδεσης επισημαίνεται με μια λυχνία στη γραμμή κατάστασης της κεντρικής οθόνης.

P5-1717-Connected car

Σημείωση

Η μεταφορά δεδομένων γίνεται όταν χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο (κυκλοφορία δεδομένων), πράγμα που μπορεί να έχει κάποιο κόστος.

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας περιαγωγής δεδομένων μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα επιπλέον κόστος.

Απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε για το κόστος της κυκλοφορίας δεδομένων.

Σημείωση

Όταν χρησιμοποιείτε το Apple CarPlay, το αυτοκίνητο μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο μόνο μέσω Wi-Fi ή με το μόντεμ του αυτοκινήτου*.

Σημείωση

Όταν χρησιμοποιείτε το Android Auto, το αυτοκίνητο μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi, Bluetooth ή με το μόντεμ του αυτοκινήτου*.

Διαβάστε τους Όρους και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες και την Πολιτική εμπιστευτικότητας πελατών στη διεύθυνση support.volvocars.com πριν το αυτοκίνητο συνδεθεί στο διαδίκτυο.


Σας βοήθησε αυτό;