Σύνδεση τηλεφώνου

Σύνδεση ενός τηλεφώνου στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth αυτόματα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Υπάρχει δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης τηλεφώνου στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth. Πρέπει να έχει προηγηθεί η σύνδεση του τηλεφώνου στο αυτοκίνητο την πρώτη φορά.

Μόνο τα δύο τηλέφωνα που συνδέθηκαν τελευταία μπορούν να συνδεθούν αυτόματα.

Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνο πριν γυρίσετε τον διακόπτη ανάφλεξης του αυτοκινήτου στη θέση I.

Για να συνδεθεί ταυτόχρονα το αυτοκίνητο στο διαδίκτυο, πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία tethering (φορητό/προσωπικό hotspot) στο τηλέφωνο.

Γυρίστε τον διακόπτη ανάφλεξης στη θέση I ή μεγαλύτερη.

Το τηλέφωνο θα συνδεθεί.


Σας βοήθησε αυτό;