Πίσω κάθισμα

Αναδίπλωση πλατών στο πίσω κάθισμα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η πλάτη του πίσω καθίσματος χωρίζεται σε δύο μέρη. Τα δύο μέρη μπορούν να αναδιπλωθούν προς τα εμπρός μεμονωμένα.

Προειδοποίηση

  • Ρυθμίστε το κάθισμα και ασφαλίστε το πριν οδηγήσετε. Προσέχετε όταν ρυθμίζετε το κάθισμα. Η ανεξέλεγκτη ή απρόσεκτη ρύθμιση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς λόγω παγίδευσης.
  • Όταν φορτώνετε μακριά αντικείμενα, πρέπει πάντοτε να τα προσδένετε καλά για να αποφευχθεί τραυματισμός και ζημιά σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος.
  • Σβήνετε πάντοτε τον κινητήρα και τραβήξτε το χειρόφρενο κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση του αυτοκινήτου.
  • Στα αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση P για να μη μετακινηθεί ακούσια.

Σημαντικό

Δεν πρέπει να υπάρχουν αντικείμενα στο πίσω κάθισμα όταν πρόκειται να αναδιπλώσετε την πλάτη του καθίσματος. Επίσης, οι ζώνες ασφαλείας δεν πρέπει να είναι ασφαλισμένες στην πόρπη τους. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στην επένδυση του πίσω καθίσματος.

Σημαντικό

Το υποβραχιόνιο* για το μεσαίο κάθισμα πρέπει να είναι ανεβασμένο για να μπορέσετε να κατεβάσετε το κάθισμα.

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει κλείδωμα προσωπικών χώρων, η πόρτα του χώρου αποσκευών πρέπει να είναι κλειστή για να μπορέσετε να κατεβάσετε το κάθισμα.

Σημείωση

Μπορεί να χρειαστεί να μετακινήσετε τα μπροστινά καθίσματα προς τα εμπρός ή/και να ρυθμίσετε τις πλάτες των καθισμάτων προς τα πάνω, για να μπορέσετε να αναδιπλώσετε εντελώς τις πλάτες των πίσω καθισμάτων προς τα εμπρός.

Αναδίπλωση της πλάτης καθίσματος

Αυτοκίνητο με λειτουργία ηλεκτρονικής αναδίπλωσης

P6-CMA-Fold seats buttons in the trunk

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει ηλεκτρονική λειτουργία αναδίπλωσης για το πίσω κάθισμα*, υπάρχουν κουμπιά στον χώρο αποσκευών. Μπορείτε επίσης να αναδιπλώσετε τις πλάτες των καθισμάτων χειροκίνητα.

Προειδοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι δεν κινδυνεύουν να παγιδευτούν άνθρωποι κατά την αυτόματη αναδίπλωση του πίσω καθίσματος. Επειδή αυτό πραγματοποιείται αυτόματα με το πάτημα ενός κουμπιού, δεν πρέπει να υπάρχει κανείς πάνω ή πολύ κοντά στο πίσω κάθισμα.

Για να διευκολυνθείτε κατά την αναδίπλωση του πίσω καθίσματος, το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταματημένο και η πόρτα του χώρου αποσκευών ανοικτή.

Για την ηλεκτρονικά χειριζόμενη αναδίπλωση των πλατών των καθισμάτων:

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν επιβάτες ή αντικείμενα στα πίσω καθίσματα.

Κατεβάστε το προσκέφαλο του μεσαίου καθίσματος χειροκίνητα.

Κρατήστε το κουμπί αναδίπλωσης πατημένο. Τα κουμπιά φέρουν την ένδειξη L και R για την αριστερή και τη δεξιά πλάτη αντίστοιχα.

Οι πλάτες των καθισμάτων αναδιπλώνονται αυτόματα στην οριζόντια θέση. Τα προσκέφαλα κατεβαίνουν επίσης αυτόματα.

Για να κατεβάσετε την πλάτη του καθίσματος χειροκίνητα:

P5-1717-XC60+XC60H-folding rear seat manually (w/ el. option)

Κατεβάστε το μεσαίο προσκέφαλο χειροκίνητα .

Τραβήξτε προς τα εμπρός τις λαβές που υπάρχουν στην πλάτη του πίσω αριστερού και πίσω δεξιού καθίσματος του αυτοκινήτου .

Η πλάτη του καθίσματος απασφαλίζει και αναδιπλώνεται αυτόματα στην οριζόντια θέση.

Αυτοκίνητο χωρίς λειτουργία ηλεκτρονικής αναδίπλωσης

Το πίσω κάθισμα αποτελείται από δύο μέρη:

  • Το δεξί κάθισμα και το μεσαίο κάθισμα αναδιπλώνονται μαζί ως μία διάταξη.
  • Το αριστερό κάθισμα αναδιπλώνεται ξεχωριστά.
P5-1717-XC60+XC60H-folding rear seat manually (w/ el. option)

Κατεβάστε το μεσαίο προσκέφαλο χειροκίνητα .

Τραβήξτε προς τα εμπρός τις λαβές που υπάρχουν στην πλάτη του πίσω αριστερού και πίσω δεξιού καθίσματος του αυτοκινήτου .

Η πλάτη του καθίσματος απασφαλίζει και πρέπει να την κατεβάσετε χειροκίνητα στην οριζόντια θέση.

Για την επαναφορά στην όρθια θέση, ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία.

Προειδοποίηση

Όταν έχετε επαναφέρει την πλάτη του καθίσματος στην όρθια θέση, ο κόκκινος δείκτης δεν πρέπει να φαίνεται. Εάν εμφανίζεται, σημαίνει ότι η πλάτη του καθίσματος δεν έχει ασφαλίσει στη θέση της.

Προειδοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι η πλάτη του καθίσματος και το προσκέφαλο στο πίσω κάθισμα έχουν ασφαλίσει σωστά μετά την επαναφορά στην όρθια θέση.

Τα προσκέφαλα στα ακριανά καθίσματα πρέπει να είναι πάντοτε ανεβασμένα όταν κάθονται επιβάτες σε οποιοδήποτε από τα πίσω καθίσματα.

Ανάκλιση της πλάτης του καθίσματος

Η επαναφορά της πλάτης του καθίσματος στην όρθια θέση πραγματοποιείται χειροκίνητα:

Ανεβάστε/κατεβάστε την πλάτη του καθίσματος χειροκίνητα.

Πιέστε την πλάτη του καθίσματος μέχρι να ασφαλίσει.

Το προσκέφαλο ανεβαίνει χειροκίνητα.

Αν είναι απαραίτητο, ανεβάστε το προσκέφαλο του μεσαίου καθίσματος.


Σας βοήθησε αυτό;