Συναγερμός

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των συναγερμών*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο συναγερμός οπλίζει με το κλείδωμα του αυτοκινήτου.

Όπλιση του συναγερμού

Κλειδώστε και οπλίστε τον συναγερμό του αυτοκινήτου ως εξής:

 • πατήστε το κουμπί κλειδώματος του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού
 • αγγίξτε την επιφάνεια που επισημαίνεται στην εξωτερική πλευρά της λαβής των θυρών ή στο λαστιχένιο πλαίσιο αφής της πόρτας χώρου αποσκευών

  Ισχύει μόνο για αυτοκίνητο με λειτουργία κλειδώματος και ξεκλειδώματος Keyless* (Passive Entry).

  .

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει λειτουργία κλειδώματος και ξεκλειδώματος Keyless* και ηλεκτροκίνητη πόρτα χώρου αποσκευών*, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί στην κάτω πλευρά της πόρτας χώρου αποσκευών για να κλειδώσετε το αυτοκίνητο και να οπλίσετε τον συναγερμό του αυτοκινήτου.

16w17 - SPA - S/V90 - Security LED (Larmindikator)

Μια κόκκινη λυχνία LED στον πίνακα οργάνων αναβοσβήνει μία φορά κάθε δύο δευτερόλεπτα, όταν το αυτοκίνητο είναι κλειδωμένο και ο συναγερμός έχει οπλίσει.

Απενεργοποίηση του συναγερμού

Ξεκλειδώστε και αφοπλίστε τον συναγερμό του αυτοκινήτου ως εξής:

 • πατήστε το κουμπί ξεκλειδώματος του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού
 • πιάστε μια από τις λαβές των θυρών ή πατήστε στο λαστιχένιο πλαίσιο αφής της πόρτας χώρου αποσκευών

  Ισχύει μόνο για αυτοκίνητο με λειτουργία κλειδώματος και ξεκλειδώματος Keyless* (Passive Entry).

  .

Απενεργοποίηση του συναγερμού χωρίς λειτουργικό τηλεχειριστήριο-κλειδί

Το αυτοκίνητο μπορεί να ξεκλειδωθεί και να αφοπλιστεί ακόμη κι αν το τηλεχειριστήριο-κλειδί δεν λειτουργεί, π.χ. αν η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού έχει αποφορτιστεί.

Ανοίξτε την πόρτα του οδηγού με το αποσπώμενο κλειδί.

Ο συναγερμός ενεργοποιείται.

P6-1746-XC40- Backup start place in tunnel console

Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο-κλειδί στο σύμβολο κλειδιού στην εφεδρική μονάδα ανάγνωσης, στον αποθηκευτικό χώρο της επιμήκους κονσόλας.

Πατήστε το κουμπί Start.

Ο συναγερμός απενεργοποιείται.

Απενεργοποίηση ενεργοποιημένου συναγερμού

Πατήστε το κουμπί ξεκλειδώματος στο τηλεχειριστήριο-κλειδί ή γυρίστε τον διακόπτη ανάφλεξης του αυτοκινήτου στη θέση I πατώντας το κουμπί Start.

Σημείωση

 • Πρέπει να θυμάστε ότι το συναγερμός του αυτοκινήτου είναι ενεργός όταν το αυτοκίνητο είναι κλειδωμένο.
 • Εάν κάποια από τις πόρτες ανοίξει από μέσα, ο συναγερμός ενεργοποιείται.

Αυτόματη όπλιση και εκ νέου όπλιση του συναγερμού

Η αυτόματη εκ νέου όπλιση του συναγερμού αποτρέπει το ενδεχόμενο να αφήσετε κατά λάθος το συναγερμό αφοπλισμένο.

Εάν το αυτοκίνητο ξεκλειδωθεί με το τηλεχειριστήριο-κλειδί (γεγονός που αφοπλίζει τον συναγερμό) αλλά δεν ανοίξει καμία από τις πόρτες ή η πόρτα του χώρου αποσκευών εντός δύο λεπτών, τότε ο συναγερμός οπλίζει ξανά αυτόματα. Ταυτόχρονα το αυτοκίνητο ξανακλειδώνει.

Σε ορισμένες αγορές, ο συναγερμός επανοπλίζει αυτόματα μετά από μια ορισμένη καθυστέρηση, όταν η πόρτα του οδηγού ανοίξει και κλείσει χωρίς να κλειδωθεί.

Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση:

Πατήστε Ρυθμίσεις στην επάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.

Πατήστε My CarΚλείδωμα.

Επιλέξτε Απενεργοπ παθητικής όπλισης για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία προσωρινά.


Σας βοήθησε αυτό;