Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το σύστημα κλιματισμού στάθμευσης*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Στην οθόνη του οδηγού μπορούν να εμφανίζονται διάφορα σύμβολα και μηνύματα σχετικά με το σύστημα κλιματισμού στάθμευσης.

P6-1746-XC40-DIM tell tale symbol pre-heater

Αυτή η λυχνία ανάβει στην οθόνη του οδηγού όταν το σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση είναι ενεργό.

Λυχνία

Μήνυμα

Ερμηνεία

P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Σύστ κλιματ στάθμ

Απαιτείται σέρβις

Το σύστημα κλιματισμού στάθμευσης είναι απενεργοποιημένο. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. για έλεγχο της λειτουργίας το συντομότερο δυνατό.

P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Σύστ κλιματ στάθμ

Προσωρινά μη διαθέσιμο

Το σύστημα κλιματισμού στάθμευσης είναι προσωρινά απενεργοποιημένο. Αν το πρόβλημα παραμένει για ένα χρονικό διάστημα, απευθυνθείτε σε ένα συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. για έλεγχο της λειτουργίας.

P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Σύστ κλιματ στάθμ

Μη διαθέσιμο, στάθμη καυσίμου πολύ χαμηλή

Το σύστημα κλιματισμού στάθμευσης δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν η στάθμη καυσίμου είναι πολύ χαμηλή για να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα προθέρμανσης κατά την στάθμευση*. Πλήρωση του κανονικού ρεζερβουάρ του οχήματος.

P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Σύστ κλιματ στάθμ

Μη διαθέσιμ, ισχύς μπαταρίας πολύ χαμηλή

Το σύστημα κλιματισμού στάθμευσης δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αν η στάθμη φορτίου της μπαταρίας εκκίνησης είναι τόσο χαμηλή που δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα προθέρμανσης κατά την στάθμευση*. Φόρτιση της μπαταρίας.


Σας βοήθησε αυτό;