Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

Φωνητική αναγνώριση

7 Αποτελέσματα

Αναγνώριση φωνής

Ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιεί τον φωνητικό χειρισμό για να χειρίζεται συγκεκριμένες λειτουργίες στο ηχοσύστημα, το τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth, το σύστημα κλιματισμού και το σύστημα πλοήγησης της Volvo*.

Ρυθμίσεις για τη φωνητική αναγνώριση

Οι ρυθμίσεις για το σύστημα φωνητικού χειρισμού επιλέγονται εδώ.

Χρήση της φωνητικής αναγνώρισης

video

Φωνητικός χειρισμός πλοήγησης με χάρτη*

Πολλές λειτουργίες του συστήματος πλοήγησης μπορούν να ενεργοποιηθούν με φωνητικές εντολές.

video

Χειρισμός τηλεφώνου με φωνητική αναγνώριση

Καλέστε μια επαφή, διαβάστε δυνατά μηνύματα ή υπαγορεύστε σύντομα μηνύματα με φωνητικές εντολές σε κάποιο συνδεδεμένο τηλέφωνο Bluetooth.

video

Φωνητικός χειρισμός ραδιοφώνου και (πολυ)μέσων

Οι εντολές για τον χειρισμό του ραδιοφώνου και του media player παρατίθενται παρακάτω.

Χειρισμός τηλεφώνου με φωνητική αναγνώριση

Εντολές φωνητικής αναγνώρισης για το σύστημα κλιματισμού π.χ. για την αλλαγή θερμοκρασίας, την ενεργοποίηση θερμαινόμενου καθίσματος* ή την αλλαγή της ταχύτητας ανεμιστήρα.