Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

7 Αποτελέσματα

Αναγνώριση φωνής

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιεί τον φωνητικό χειρισμό για να χειρίζεται συγκεκριμένες λειτουργίες στο ηχοσύστημα, το τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth, το σύστημα κλιματισμού και το σύστημα πλοήγησης της Volvo.

Ρυθμίσεις για τη φωνητική αναγνώριση

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Οι ρυθμίσεις για το σύστημα φωνητικού χειρισμού επιλέγονται εδώ.

Χρήση της φωνητικής αναγνώρισης

Ενημερώθηκε 7/23/2018

video

Φωνητικός χειρισμός πλοήγησης με χάρτη*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Πολλές λειτουργίες του συστήματος πλοήγησης μπορούν να ενεργοποιηθούν με φωνητικές εντολές.

video

Χειρισμός τηλεφώνου με φωνητική αναγνώριση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Καλέστε μια επαφή, διαβάστε δυνατά μηνύματα ή υπαγορεύστε σύντομα μηνύματα με φωνητικές εντολές σε κάποιο συνδεδεμένο τηλέφωνο Bluetooth.

video

Φωνητικός χειρισμός ραδιοφώνου και (πολυ)μέσων

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι εντολές για τον χειρισμό του ραδιοφώνου και του media player παρατίθενται παρακάτω.

Χειρισμός τηλεφώνου με φωνητική αναγνώριση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Εντολές φωνητικής αναγνώρισης για το σύστημα κλιματισμού π.χ. για την αλλαγή θερμοκρασίας, την ενεργοποίηση θερμαινόμενου καθίσματος* ή την αλλαγή της ταχύτητας ανεμιστήρα.