Φωνητική αναγνώριση

Φωνητικός χειρισμός ραδιοφώνου και (πολυ)μέσων

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι εντολές για τον χειρισμό του ραδιοφώνου και του media player παρατίθενται παρακάτω.

Video thumbnail

Πατήστε στο και πείτε μία από τις παρακάτω εντολές:

 • "Media" - αρχίζει έναν διάλογο για τα (πολυ)μέσα και το ραδιόφωνο εμφανίζει παραδείγματα εντολών.
 • "Play[καλλιτέχνης]" - αναπαράγει μουσική από τον επιλεγμένο καλλιτέχνη.
 • "Play[τίτλος τραγουδιού]" - αναπαράγει το επιλεγμένο τραγούδι.
 • "Play[τίτλος τραγουδιού]από[άλμπουμ]" - αναπαράγει το επιλεγμένο τραγούδι από το επιλεγμένο άλμπουμ.
 • "Play[όνομα τηλεοπτικού καναλιού]" - αρχίζει το επιλεγμένο τηλεοπτικό κανάλι*

  Ισχύει σε ορισμένες αγορές.

  .
 • "Play[ραδιοφωνικός σταθμός]" - αρχίζει την αναπαραγωγή του επιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
 • "Tune to [συχνότητα]" - αρχίζει την επιλεγμένη ραδιοφωνική συχνότητα στην τρέχουσα ζώνη συχνοτήτων. Αν δεν υπάρχει ενεργή υπηρεσία ραδιοφώνου, ενεργοποιείται η ζώνη συχνοτήτων FM ως προεπιλογή.
 • "Tune to [συχνότητα][μήκος κύματος]" - αρχίζει την επιλεγμένη ραδιοφωνική συχνότητα στην επιλεγμένη ζώνη συχνοτήτων.
 • "Radio" - αρχίζει το ραδιόφωνο FM.
 • "Radio FM" - αρχίζει το ραδιόφωνο FM.
 • "Radio AM" - αρχίζει το ραδιόφωνο AM.
 • "DAB " - αρχίζει το ραδιόφωνο DAB*.
 • "TV" - αρχίζει την αναπαραγωγή από την TV*

  Ισχύει σε ορισμένες αγορές.

  .
 • "USB" - αρχίζει την αναπαραγωγή από USB.
 • "iPod" - αρχίζει την αναπαραγωγή από iPod.
 • "Bluetooth" - αρχίζει την αναπαραγωγή από πηγή πολυμέσων που είναι συνδεδεμένη μέσω Bluetooth.
 • "Similar music" — αρχίζει την αναπαραγωγή μουσικής παρόμοιας με τη μουσική που ακούγεται ήδη από συσκευές USB.

Σας βοήθησε αυτό;