Κεντρική οθόνη

Εγχειρίδιο κατόχου στην κεντρική οθόνη

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το εγχειρίδιο κατόχου είναι διαθέσιμο στην κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου σε ψηφιακήΙσχύει για τις περισσότερες αγορές. μορφή.

Το ψηφιακό εγχειρίδιο κατόχου είναι προσβάσιμο από την επάνω προβολή, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις από την επάνω προβολή είναι προσβάσιμο και το εγχειρίδιο κατόχου ειδικού περιεχομένου.

Σημείωση

Το ψηφιακό εγχειρίδιο κατόχου δεν είναι διαθέσιμο ενώ οδηγείτε.

Εγχειρίδιο κατόχου

P5-1717-Settings pane-OM-highlighted

Πρόσβαση στο εγχειρίδιο κατόχου μπορείτε να αποκτήσετε από την πάνω προβολή.

Για να ανοίξετε το εγχειρίδιο κατόχου - σύρετε προς τα κάτω την επάνω προβολή στην κεντρική οθόνη και πατήστε Εγχειρίδιο κατόχου.

Οι πληροφορίες στο εγχειρίδιο κατόχου είναι προσβάσιμες απευθείας από την αρχική σελίδα του εγχειριδίου κατόχου ή από το επάνω μενού.

Εγχειρίδιο κατόχου ειδικού περιεχομένου

P5-1746-Settings pane- Contextual highlighted

Πρόσβαση στο εγχειρίδιο κατόχου ειδικού περιεχομένου μπορείτε να αποκτήσετε από την πάνω προβολή.

Όταν το εγχειρίδιο κατόχου ειδικού περιεχομένου είναι διαθέσιμο, εμφανίζεται στα δεξιά της επιλογής Εγχειρίδιο κατόχου στην επάνω προβολή.

Πατώντας στο εγχειρίδιο κατόχου ειδικού περιεχομένου, ανοίγει ένα άρθρο στο εγχειρίδιο κατόχου που αφορά στο περιεχόμενο που εμφανίζεται στην οθόνη. Π.χ. πατήστε Πλοήγηση Εγχειρίδιο - ανοίγει ένα άρθρο για την πλοήγηση.

Αυτό ισχύει μόνο για ορισμένες από τις εφαρμογές στο αυτοκίνητο. Δεν είναι εφικτή η πρόσβαση, για παράδειγμα, σε άρθρα για εφαρμογές τρίτων που κατεβάζει (download) ο κάτοχος.


Σας βοήθησε αυτό;