Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

9 Αποτελέσματα

Άδεια χρήσης για την οθόνη του οδηγού

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Η άδεια αποτελεί σύμβαση που παρέχει το δικαίωμα χειρισμού μιας συγκεκριμένης λειτουργίας ή το δικαίωμα χρήσης του δικαιώματος ενός τρίτου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης. Το παρακάτω κείμενο συνιστά τη σύμβαση της Volvo με τον κατασκευαστή ή τον σχεδιαστή και παρατίθεται στα Αγγλικά.

Μενού εφαρμογών στην οθόνη του οδηγού

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Το μενού εφαρμογών (μενού app) στην οθόνη του οδηγού παρέχει γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συνήθως για ορισμένες εφαρμογές.

Χρήση του μενού εφαρμογών στην οθόνη του οδηγού

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ο χειρισμός του μενού εφαρμογών (app) στην οθόνη του οδηγού γίνεται από τα δεξιά χειριστήρια στο τιμόνι.

Ώρα και ημερομηνία

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Το ρολόι εμφανίζεται τόσο στην οθόνη του οδηγού όσο και στην κεντρική οθόνη.

Ενδεικτικές λυχνίες στην οθόνη του οδηγού

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι ενδεικτικές λυχνίες προειδοποιούν τον οδηγό ότι μια λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί, ότι το σύστημα λειτουργεί ή ότι έχει σημειωθεί κάποιο σφάλμα ή βλάβη.

Προειδοποιητικές λυχνίες στην οθόνη του οδηγού

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι προειδοποιητικές λυχνίες προειδοποιούν τον οδηγό ότι έχει ενεργοποιηθεί μια σημαντική λειτουργία ή ότι έχει σημειωθεί κάποιο σοβαρό σφάλμα ή βλάβη.

Οθόνη οδηγού

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζονται πληροφορίες για το αυτοκίνητο και την οδήγηση.

Μηνύματα στην οθόνη του οδηγού

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Στην οθόνη του οδηγού μπορούν να εμφανίζονται μηνύματα που ενημερώνουν ή βοηθούν τον οδηγό σε περίπτωση διαφορετικών συμβάντων.

Ρυθμίσεις οθόνης οδηγού

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι ρυθμίσεις για τις επιλογές εμφάνισης της οθόνης του οδηγού μπορούν να γίνουν στο μενού εφαρμογών στην οθόνη του οδηγού και στο μενού ρυθμίσεων στην κεντρική οθόνη.