Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

Ρυθμίσεις

22 Αποτελέσματα

Μηδενισμός ρυθμίσεων στην κεντρική οθόνη

Υπάρχει η δυνατότητα να επαναφέρετε αμέσως στις προεπιλεγμένες τιμές όλες τις ρυθμίσεις που έχετε ορίσει στο μενού στην κεντρική οθόνη.

Πίνακας ρυθμίσεων κεντρικής οθόνης

Το μενού ρυθμίσεων στην κεντρική οθόνη περιλαμβάνει μια σειρά από κύριες κατηγορίες και υποκατηγορίες όπου είναι συγκεντρωμένες ρυθμίσεις και πληροφορίες για πολλές από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου.

Απενεργοποίηση και αλλαγή της έντασης ήχου του συστήματος στην κεντρική οθόνη

Από την κεντρική οθόνη, μπορείτε να αλλάξετε την ένταση ήχου του συστήματος ή να σιγήσετε εντελώς τον ήχο.

Αλλαγή της γλώσσας συστήματος

Οι ρυθμίσεις για τη γλώσσα γίνονται στο μενού Ρυθμίσεις στην κεντρική οθόνη.

Ώρα και ημερομηνία

Το ρολόι εμφανίζεται τόσο στην οθόνη του οδηγού όσο και στην κεντρική οθόνη.

Ρυθμίσεις για ξεκλείδωμα με τηλεχειρισμό και μέσα από το αυτοκίνητο

Υπάρχει δυνατότητα να επιλέξετε διαφορετικές αλληλουχίες για το ξεκλείδωμα με τηλεχειρισμό.

Ρυθμίσεις για τη λειτουργία Keyless entry*

Υπάρχει δυνατότητα να επιλέξετε διαφορετικές αλληλουχίες για τη λειτουργία εισόδου Keyless.

Ρύθμιση αυτόματης ενεργοποίησης του χειρόφρενου

Επιλέξτε αν θέλετε το χειρόφρενο να ενεργοποιείται αυτόματα, όταν σβήνετε τον κινητήρα.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του διαμοιρασμού δεδομένων

Ο απαιτούμενος διαμοιρασμός δεδομένων για υπηρεσίες και εφαρμογές μπορεί να ρυθμιστεί από το μενού ρυθμίσεων της κεντρικής οθόνης.

Αλλαγή ρυθμίσεων στην κεντρική οθόνη

Μπορείτε να αλλάξετε τις Ρυθμίσεις και τις πληροφορίες για πολλές από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου στην κεντρική οθόνη.

Ρυθμίσεις για τα στατιστικά διαδρομής

Μηδενίστε ή προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τα στατιστικά διαδρομής.

Άνοιγμα ρύθμισης ειδικού περιεχομένου στην κεντρική οθόνη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση ειδικού περιεχομένου για τις περισσότερες από τις βασικές εφαρμογές του αυτοκινήτου έτσι, ώστε να μπορείτε να αλλάζετε τις ρυθμίσεις απευθείας στην επάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.

Αλλαγή της εμφάνισης στην κεντρική οθόνη

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση της κεντρικής οθόνης επιλέγοντας ένα θέμα.

Είδη ρυθμίσεων στην κεντρική οθόνη

Κάθε ρύθμιση αλλάζει με διαφορετικό τρόπο. Ανατρέξτε στον πίνακα για μια περιγραφή των διαφορετικών ειδών ρύθμισης.

Επαναρύθμιση των δεδομένων χρήστη για αλλαγή κατόχου

Όταν αλλάξει ο κάτοχος του αυτοκινήτου, οι ρυθμίσεις στοιχείων χρήστη και συστήματος πρέπει να επανέλθουν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Ρύθμιση ένδειξης κλειδώματος

Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο το αυτοκίνητο επιβεβαιώνει το κλείδωμα και ξεκλείδωμα από το μενού ρυθμίσεων στην κεντρική οθόνη.

Ρυθμίσεις για το κλειδί Red Key*

Ο κάτοχος του τυπικού τηλεχειριστηρίου-κλειδιού μπορεί να ορίσει τις ρυθμίσεις για το Red Key. Ορισμένες λειτουργίες υποστήριξης οδηγού είναι πάντοτε ενεργοποιημένες.

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης και διαμοιρασμός δεδομένων

Την πρώτη φορά που ορισμένες υπηρεσίες και εφαρμογές τίθενται σε λειτουργία, μπορεί να εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο με τις κεφαλίδες Όροι και προϋποθέσεις και Διαμοιρασμός δεδομένων.

Αλλαγή μονάδων μέτρησης του συστήματος

Οι ρυθμίσεις για τις μονάδες μέτρησης γίνονται στο μενού Ρυθμίσεις στην κεντρική οθόνη.

Ρυθμίσεις οθόνης οδηγού

Οι ρυθμίσεις για τις επιλογές εμφάνισης της οθόνης του οδηγού μπορούν να γίνουν στο μενού εφαρμογών στην οθόνη του οδηγού και στο μενού ρυθμίσεων στην κεντρική οθόνη.

Εμφάνιση δεδομένων διαδρομής στην οθόνη του οδηγού

Οι καταγραμμένες και υπολογισμένες τιμές του υπολογιστή ταξιδιού μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη οδηγού.

Άνοιγμα ρυθμίσεων στην κεντρική οθόνη

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις Ρυθμίσεις και πληροφορίες για πολλές από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου στην κεντρική οθόνη.