Δρομολόγιο και διαδρομή

Επιλογή παράκαμψης με την πλοήγηση με χάρτη*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Αν ο οδηγός θέλει να αποφύγει το πλησιέστερο τμήμα μιας διαδρομής, π.χ. επειδή ο δρόμος είναι κλειστός, μπορεί να επιλέξει παράκαμψη.

Επεκτείνετε το πεδίο εργαλείων στην αριστερή πλευρά με το κάτω βέλος και στη συνέχεια με τα τρία σημεία.

P5-1717-Navi Detour

Πατήστε το σύμβολο για το Παράκμψ για να εμφανιστεί μια εναλλακτική διαδρομή με πληροφορίες για τη μακρύτερη/συντομότερη διαδρομή καθώς και η υπολογιζόμενη διάρκεια της διαδρομής. Συνήθως προτείνεται μόνο μια μικρή παράκαμψη, η οποία γρήγορα ενώνεται ξανά με το αρχικό δρομολόγιο.

Αν η πρόταση γίνει αποδεκτή: Πατήστε στο σήμα με τις πληροφορίες παράκαμψης. Η διαδρομή γίνεται αποδεκτή, ακόμη κι αν οδηγείτε στον προτεινόμενο δρόμο. Όταν αποδεχτείτε την πρόταση, η καθοδήγηση συνεχίζεται - πλέον με επιλεγμένη την παράκαμψη ως διαδρομή. Αν η πρόταση δεν γίνει αποδεκτή, συνεχίστε να οδηγείτε στην αρχική διαδρομή.

Μια εναλλακτική της λειτουργίας Παράκμψ είναι να αποκλίνετε από τη διαδρομή του δρομολογίου - το σύστημα τότε ενημερώνει τη διαδρομή αυτόματα και συνεχίζει την καθοδήγηση προς τον προορισμό κατά μήκος της πλέον κατάλληλης διαδρομής.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να εμφανίζεται μια εναλλακτική διαδρομή, ενώ συνεχίζετε να οδηγείτε.


Σας βοήθησε αυτό;