Χώρος κινητήρα

Συμπλήρωση ψυκτικού

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το ψυκτικό υγρό ψύχει τον κινητήρα εσωτερικής καύσης στη σωστή θερμοκρασία λειτουργίας. Η θερμότητα που μεταδίδεται από τον κινητήρα στο ψυκτικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να θερμανθεί ο χώρος επιβατών.

Όταν συμπληρώνετε ψυκτικό υγρό, ακολουθείτε τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία. Ποτέ μη γεμίζετε το δοχείο μόνο με νερό. Ο κίνδυνος να παγώσει το υγρό αυξάνεται εξίσου εάν η ποσότητα του ψυκτικού είναι πολύ μεγάλη ή πολύ μικρή.

Αν υπάρχει ψυκτικό υγρό κάτω από το αυτοκίνητο, αν υπάρχει οσμή ψυκτικού ή αν έχετε συμπληρώσει περισσότερα από 2 λίτρα (περίπου 2 τέταρτα του γαλονιού), καλέστε οπωσδήποτε οδική βοήθεια για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ζημιάς στον κινητήρα κατά την εκκίνηση λόγω ελαττώματος στο σύστημα ψύξης.

Προειδοποίηση

Το ψυκτικό υγρό μπορεί να αναπτύξει πολύ υψηλή θερμοκρασία. Ποτέ μην ανοίγετε την τάπα, όταν το ψυκτικό υγρό είναι καυτό. Αν χρειαστεί να συμπληρώσετε ψυκτικό, ξεβιδώστε την τάπα του δοχείου διαστολής αργά, για να μπορέσει να εκτονωθεί η υπερβολική πίεση.

P6-1746-XC40-Refill engine coolant

Δοχείο διαστολής ψυκτικού.

Ξεβιδώστε την τάπα του δοχείου διαστολής και συμπληρώστε ψυκτικό, αν χρειάζεται. Η στάθμη του ψυκτικού υγρού δεν πρέπει να υπερβαίνει την ένδειξη MAX στο δοχείο διαστολής.

Σημαντικό

  • Αναμιγνύετε το ψυκτικό υγρό με νερό εγκεκριμένης ποιότητας. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την ποιότητα του νερού, χρησιμοποιήστε προαναμεμιγμένο ψυκτικό υγρό σύμφωνα με τις συστάσεις της Volvo.
  • Βεβαιωθείτε ότι το μίγμα του ψυκτικού υγρού αποτελείται από 50% νερό και 50% ψυκτικό.
  • Χρησιμοποιείτε πάντοτε ψυκτικό υγρό με αντιδιαβρωτικό παράγοντα όπως συνιστάται από τη Volvo.
  • Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο νέο ψυκτικό υγρό όταν αντικαθιστάτε κύρια μέρη του συστήματος ψύξης, για να διασφαλίσετε ότι το σύστημα έχει επαρκή αντισκωριακή προστασία.
  • Ο κινητήρας πρέπει να λειτουργεί μόνο με γεμάτο σύστημα ψύξης. Διαφορετικά, όταν οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές, υπάρχει κίνδυνος ζημιάς (ρωγμές) στην κυλινδροκεφαλή.
  • Η υψηλή περιεκτικότητα σε χλώριο, χλωρίδια και άλλα άλατα μπορεί να προκαλέσει διάβρωση στο σύστημα ψύξης.

Σας βοήθησε αυτό;