Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

Κατανομή αέρα

7 Αποτελέσματα

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ανακυκλοφορίας αέρα

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Η λειτουργία ανακυκλοφορίας του αέρα αφήνει τον εξωτερικό πνιγηρό αέρα, τα καυσαέρια, κ.λπ. έξω από την καμπίνα, ανακυκλώνοντας τον αέρα που υπάρχει μέσα στον χώρο επιβατών.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ρύθμισης ώρας για την ανακυκλοφορία αέρα

Ενημερώθηκε 7/10/2020

Η λειτουργία ανακυκλοφορίας του αέρα αφήνει τον εξωτερικό πνιγηρό αέρα, τα καυσαέρια, κ.λπ. έξω από την καμπίνα, ανακυκλώνοντας τον αέρα που υπάρχει μέσα στον χώρο επιβατών.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση μέγ. αποθάμβωσης

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Η λειτουργία μέγ. αποθάμβωσης χρησιμοποιείται για τη γρήγορη αποθάμβωση και απομάκρυνση του πάγου από το παρμπρίζ και τα παράθυρα.

Αλλαγή της κατανομής αέρα

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Μπορείτε να αλλάξετε την κατανομή αέρα χειροκίνητα αν χρειάζεται.

Πίνακας επιλογών κατανομής αέρα

Ενημερώθηκε 7/10/2020

Μπορείτε να αλλάξετε την κατανομή αέρα χειροκίνητα αν χρειάζεται. Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές για τη ρύθμιση.

Κατανομή αέρα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το σύστημα κλιματισμού κατανέμει τον εισερχόμενο αέρα μέσω ορισμένων διαφορετικών αεραγωγών στον χώρο επιβατών.

Άνοιγμα, κλείσιμο και ρύθμιση των αεραγωγών

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ορισμένοι αεραγωγοί στον χώρο επιβατών μπορούν να ανοίγουν, να κλείνουν και να ρυθμίζονται ξεχωριστά.