Προκαταρκτικός κλιματισμός

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ρύθμισης ώρας για τον προκαταρκτικό κλιματισμό*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μια ρύθμιση ώρας στον χρονοδιακόπτη για τον προκαταρκτικό κλιματισμό ανάλογα με τις ανάγκες.

P5-1646–Climate–Button preconditioning timer

Κουμπιά του χρονοδιακόπτη στην καρτέλα Σύστ κλιματ στάθμ στην προβολή κλιματισμού.

Ανοίξτε την προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη.

Επιλέξτε την καρτέλα Σύστ κλιματ στάθμ.

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε μια ρύθμιση ώρας, πατήστε στο κουμπί του χρονοδιακόπτη στα δεξιά της ρύθμισης.

Η ρύθμιση ώρας ενεργοποιείται/απενεργοποιείται και το κουμπί φωτίζεται/σβήνει.

Προειδοποίηση

Μη χρησιμοποιείτε τον προκαταρκτικό κλιματισμό αν το αυτοκίνητο διαθέτει σύστημα προθέρμανσης*:

  • Σε εσωτερικούς χώρους χωρίς εξαερισμό. Αν το σύστημα προθέρμανσης τεθεί σε λειτουργία, εκλύονται καυσαέρια.
  • Σε σημεία κοντά στα οποία υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. Το καύσιμο, το αέριο, το ψηλό χορτάρι, το πριονίδι κ.λπ. μπορεί να αναφλεγούν.
  • Όταν υπάρχει κίνδυνος έμφραξης του σωλήνα εξαγωγής του συστήματος προθέρμανσης. Για παράδειγμα, το παχύ στρώμα χιονιού κάτω από το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου μπορεί να εμποδίζει τον εξαερισμό του συστήματος προθέρμανσης.

Να θυμάστε ότι μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία τον προκαταρκτικό κλιματισμό μέσω ενός χρονοδιακόπτη που έχει ρυθμιστεί εκ των προτέρων σε μελλοντική χρονική στιγμή.


Σας βοήθησε αυτό;