Προκαταρκτικός κλιματισμός

Ρύθμιση ώρας για τον προκαταρκτικό κλιματισμό*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη έτσι, ώστε ο προκαταρκτικός κλιματισμός να τίθεται εκτός λειτουργίας μια προκαθορισμένη ώρα.

Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να διαχειριστεί έως 8 διαφορετικές ρυθμίσεις για:

  • Μια ώρα σε μία ημερομηνία
  • Μια ώρα σε μία ή περισσότερες ημέρες της εβδομάδας, με ή χωρίς επανάληψη.

Σας βοήθησε αυτό;