Αλλαγή τροχών

Αφαίρεση του εφεδρικού τροχού από το χώρο αποθήκευσης

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για τη χρήση του εφεδρικού τροχού.

Αναδιπλώστε το κάλυμμα του δαπέδου του χώρου αποσκευών, από την πίσω πλευρά προς τα εμπρός.

Ανασηκώστε και αφαιρέστε το πλαίσιο αφρώδους υλικού μαζί με τα εργαλεία.

Ξεβιδώστε τη βίδα συγκράτησης.

Ανασηκώστε και αφαιρέστε τον εφεδρικό τροχό.

Αποθήκευση του κλαταρισμένου ελαστικού

Βγάλτε τη θήκη του τροχού που βρίσκεται στο πλαίσιο αφρώδους υλικού και τοποθετήστε τον τροχό μέσα στη θήκη.

Επανατοποθετήστε τα εργαλεία στη σωστή τους θέση στο πλαίσιο αφρώδους υλικού και ανεβάστε το πλαίσιο αφρώδους υλικού ξανά μέσα στο αυτοκίνητο.

Βιδώστε το πλαίσιο αφρώδους υλικού χρησιμοποιώντας τις βίδες στερέωσης και στη συνέχεια κλείστε προς τα κάτω το δάπεδο του χώρου αποσκευών.

Τοποθετήστε το κλαταρισμένο ελαστικό στον χώρο αποσκευών.

Αποθήκευση του κλαταρισμένου ελαστικού

Βγάλτε τη θήκη του τροχού που βρίσκεται στο πλαίσιο αφρώδους υλικού και τοποθετήστε τον τροχό μέσα στη θήκη.

Βιδώστε ξανά τη βίδα στερέωσης που συγκρατούσε τον τροχό στη θέση του.

Επανατοποθετήστε τα εργαλεία στη σωστή τους θέση στο πλαίσιο αφρώδους υλικού και ανεβάστε το πλαίσιο αφρώδους υλικού ξανά μέσα στο αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια κατεβάστε το δάπεδο του χώρου αποσκευών και τοποθετήστε το κλαταρισμένο ελαστικό στον χώρο αποσκευών.


Σας βοήθησε αυτό;