Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC90 Twin Engine
2019 Early

6 Αποτελέσματα

Υποβοήθηση στάθμευσης*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Η λειτουργία Park Assist Pilot μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό όταν πραγματοποιεί ελιγμούς σε στενά σημεία, επισημαίνοντας την απόσταση μέχρι τυχόν εμπόδια με ηχητικά σήματα σε συνδυασμό με γραφικά στην κεντρική οθόνη.

Park Assist Pilot μπροστά, πίσω και στα πλάγια

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Το Park Assist Pilot διαθέτει διαφορετικές παραμέτρους, ανάλογα ποιο τμήμα του αυτοκινήτου πλησιάζει σε εμπόδιο.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του συστήματος υποβοήθησης στάθμευσης

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε/ενεργοποιήσετε τη λειτουργία υποβοήθησης στάθμευσης.

Συνιστώμενη συντήρηση του Park Assist Pilot

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Για τη βέλτιστη λειτουργία του Park Assist Pilot, οι σχετικοί αισθητήρες πρέπει να καθαρίζονται τακτικά με νερό και σαμπουάν αυτοκινήτου.

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Οι ενδεικτικές λυχνίες και τα μηνύματα για το Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης μπορούν να εμφανίζονται στην οθόνη του οδηγού ή/και στην κεντρική οθόνη.

Περιορισμοί για το Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Το Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης δεν μπορεί να ανιχνεύει τα πάντα σε όλες τις περιπτώσεις και, για τον λόγο αυτό, η λειτουργία του μπορεί να είναι περιορισμένη σε ορισμένες περιπτώσεις.