Σύστημα κατά της πλαγιολίσθησης

Σύστημα ευστάθειας Roll Stability Control

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Σύστημα ευστάθειας Roll Stability Control

Το σύστημα ευστάθειας RSCRoll Stability Control ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ανατροπής, για παράδειγμα σε περίπτωση ενός απότομου ελιγμού αποφυγής ή πλαγιολίσθησης του αυτοκινήτου.

Το σύστημα RSC καταγράφει αν και πόσο αλλάζει η πλευρική κλίση του αυτοκινήτου. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για να υπολογιστεί ο κίνδυνος ανατροπής του αυτοκινήτου. Αν υπάρχει κίνδυνος για το αυτοκίνητο, το ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας του αυτοκινήτου ενεργοποιείται, η ροπή στρέψης του κινητήρα μειώνεται και φρενάρει ένας ή περισσότεροι τροχοί μέχρι το αυτοκίνητο να ανακτήσει την ευστάθειά του.

Προειδοποίηση

Υπό κανονικές συνθήκες οδήγησης, το σύστημα RSC ενισχύει την ασφάλεια κατά την οδήγηση, αλλά αυτός δεν είναι λόγος για να αυξήσετε ταχύτητα. Λαμβάνετε πάντοτε τις συνήθεις προφυλάξεις για ασφαλή οδήγηση.


Σας βοήθησε αυτό;