Διαχείριση μηνυμάτων

Μηνύματα στην οθόνη του οδηγού

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Μηνύματα στην οθόνη του οδηγού

Στην οθόνη του οδηγού μπορούν να εμφανίζονται μηνύματα που ενημερώνουν ή βοηθούν τον οδηγό σε περίπτωση διαφορετικών συμβάντων.

P5-1507–I+C–Message in driver display

Μήνυμα στην οθόνη του οδηγού.

Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζονται μηνύματα υψηλής προτεραιότητας για τον οδηγό.

Τα μηνύματα μπορούν να εμφανίζονται σε διαφορετικά σημεία της οθόνης του οδηγού, ανάλογα ποιες πληροφορίες εμφανίζονται τη συγκεκριμένη στιγμή. Μετά από λίγο, ή όταν ο οδηγός έχει επιβεβαιώσει το μήνυμα/προβεί σε κατάλληλη ενέργεια αν χρειάζεται, το μήνυμα σταματά να εμφανίζεται στην οθόνη του οδηγού. Αν ένα μήνυμα χρειάζεται να αποθηκευτεί, τοποθετείται στην εφαρμογή Κατάσταση Αυτοκινήτου, η οποία ανοίγει από την προβολή εφαρμογών στην κεντρική οθόνη.

Η σύνταξη του μηνύματος μπορεί να διαφέρει και μπορεί να εμφανίζεται μαζί με γραφικά, σύμβολα ή κουμπιά για την επιβεβαίωση του μηνύματος ή την αποδοχή ενός αιτήματος, για παράδειγμα.

Μηνύματα σέρβις

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα σημαντικά μηνύματα σέρβις και η σημασία τους.

Μήνυμα

Ερμηνεία

Σταματήστε σε ασφαλές σημείοΤμήμα μηνύματος, εμφανίζεται μαζί με πληροφορίες σχετικά με το πού έχει εμφανιστεί το πρόβλημα.

Σταματήστε και σβήστε τον κινητήρα. Σοβαρός κίνδυνος ζημιάς - συμβουλευτείτε ένα συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo..

Σβήστε τον κινητήραΤμήμα μηνύματος, εμφανίζεται μαζί με πληροφορίες σχετικά με το πού έχει εμφανιστεί το πρόβλημα.

Σταματήστε και σβήστε τον κινητήρα. Σοβαρός κίνδυνος ζημιάς - συμβουλευτείτε ένα συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo..

Σέρβις επείγον. Μεταβείτε σε συνεργείοΤμήμα μηνύματος, εμφανίζεται μαζί με πληροφορίες σχετικά με το πού έχει εμφανιστεί το πρόβλημα.

Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. ώστε το αυτοκίνητο να ελεγχθεί αμέσως.

Απαιτείται σέρβιςΤμήμα μηνύματος, εμφανίζεται μαζί με πληροφορίες σχετικά με το πού έχει εμφανιστεί το πρόβλημα.

Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. ώστε το αυτοκίνητο να ελεγχθεί το συντομότερο δυνατό.

Τακτική συντήρηση

Ώρα για ραντεβού για συντήρηση

Ώρα για το προγραμματισμένο σέρβις - απευθυνθείτε σε ένα συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.. Εμφανίζεται πριν από την ημερομηνία επόμενου σέρβις.

Τακτική συντήρηση

Ώρα για συντήρηση

Ώρα για το προγραμματισμένο σέρβις - απευθυνθείτε σε ένα συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.. Εμφανίζεται στην ημερομηνία επόμενου σέρβις.

Τακτική συντήρηση

Η προγραμματισμένη συντήρηση έχει παρέλθει

Ώρα για το προγραμματισμένο σέρβις - απευθυνθείτε σε ένα συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.. Εμφανίζεται όταν η ημερομηνία για σέρβις έχει παρέλθει.

Προσωρινά απενεργοπ.Τμήμα μηνύματος, εμφανίζεται μαζί με πληροφορίες σχετικά με το πού έχει εμφανιστεί το πρόβλημα.

Μια λειτουργία έχει απενεργοποιηθεί προσωρινά και επαναρυθμίζεται αυτόματα ενώ οδηγείτε ή μετά από την επόμενη εκκίνηση του κινητήρα.


Σας βοήθησε αυτό;