Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC90 Twin Engine
2019

Οθόνη οδηγού

9 Αποτελέσματα

Οθόνη οδηγού

Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζονται πληροφορίες για το αυτοκίνητο και την οδήγηση.

Ρυθμίσεις οθόνης οδηγού

Οι ρυθμίσεις για τις επιλογές εμφάνισης της οθόνης του οδηγού μπορούν να γίνουν μέσω του μενού εφαρμογών στην οθόνη του οδηγού και μέσω του μενού ρυθμίσεων στην κεντρική οθόνη.

Άδεια χρήσης για την οθόνη του οδηγού

Η άδεια αποτελεί σύμβαση που παρέχει το δικαίωμα χειρισμού μιας συγκεκριμένης λειτουργίας ή το δικαίωμα χρήσης του δικαιώματος ενός τρίτου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης. Το παρακάτω κείμενο συνιστά τη σύμβαση της Volvo με τον κατασκευαστή ή τον σχεδιαστή και παρατίθεται στα Αγγλικά.

Μενού εφαρμογών στην οθόνη του οδηγού

Το μενού εφαρμογών (μενού app) στην οθόνη του οδηγού παρέχει γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συνήθως για ορισμένες εφαρμογές.

Χρήση του μενού εφαρμογών στην οθόνη του οδηγού

Ο χειρισμός του μενού εφαρμογών (app) στην οθόνη του οδηγού γίνεται από τα δεξιά χειριστήρια στο τιμόνι.

Ενδεικτικές λυχνίες στην οθόνη του οδηγού

Οι ενδεικτικές λυχνίες προειδοποιούν τον οδηγό ότι μια λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί, ότι το σύστημα λειτουργεί ή ότι έχει σημειωθεί κάποιο σφάλμα ή βλάβη.

Προειδοποιητικές λυχνίες στην οθόνη του οδηγού

Οι προειδοποιητικές λυχνίες προειδοποιούν τον οδηγό ότι έχει ενεργοποιηθεί μια σημαντική λειτουργία ή ότι έχει σημειωθεί κάποιο σοβαρό σφάλμα ή βλάβη.

Μηνύματα στην οθόνη του οδηγού

Στην οθόνη του οδηγού μπορούν να εμφανίζονται μηνύματα που ενημερώνουν ή βοηθούν τον οδηγό σε περίπτωση διαφορετικών συμβάντων.

Ώρα και ημερομηνία

Το ρολόι εμφανίζεται τόσο στην οθόνη του οδηγού όσο και στην κεντρική οθόνη.