Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC90 Twin Engine
2019 Early

11 Αποτελέσματα

Προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ για την Προειδοποίηση απόστασης

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Στα αυτοκίνητα με προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display) , στο παρμπρίζ προβάλλεται ένα σύμβολο για όση ώρα η χρονική απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα είναι μικρότερη από την προκαθορισμένη τιμή.

Προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ για το Adaptive cruise control αν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Στα αυτοκίνητα με προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display), η προειδοποίηση εμφανίζεται στο παρμπρίζ με ένα σύμβολο που αναβοσβήνει.

Προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display) για το Pilot Assist αν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Στα αυτοκίνητα με προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display), η προειδοποίηση εμφανίζεται στο παρμπρίζ με ένα σύμβολο που αναβοσβήνει.

Προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Η προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display) λειτουργεί επικουρικά με την οθόνη οδηγού του αυτοκινήτου και προβάλλει πληροφορίες από την οθόνη του οδηγού πάνω στο παρμπρίζ. Η προβαλλόμενη εικόνα είναι ορατή μόνο από τη θέση του οδηγού.

Προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display) σε περίπτωση αντικατάστασης του παρμπρίζ*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Το παρμπρίζ στα αυτοκίνητα με προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display) είναι ειδικού τύπου, που πληροί τις απαιτήσεις για την εμφάνιση της εικόνας που προβάλλεται.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της προβολής ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display) όταν το αυτοκίνητο έχει τεθεί σε λειτουργία.

Ρυθμίσεις για την προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την προβολή των ενδείξεων στο παρμπρίζ.

Καθαρισμός της προβολής ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Σκουπίστε απαλά το γυαλί που καλύπτει την οθόνη με ένα καθαρό και στεγνό πανί από μικροΐνες. Αν είναι απαραίτητο, υγράνετε ελαφρά το πανί από μικροΐνες.

Χρήση της αποθηκευμένης θέσης για το κάθισμα, τους εξωτερικούς καθρέπτες και την προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Αν οι θέσεις για το ηλεκτροκίνητο κάθισμα, τους εξωτερικούς καθρέπτες και την προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display) έχουν αποθηκευτεί, μπορείτε να τις ενεργοποιήσετε χρησιμοποιώντας απλώς τα κουμπιά μνήμης.

Αποθήκευση θέσης για το κάθισμα, τους εξωτερικούς καθρέπτες και την προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη θέση για το ηλεκτροκίνητο κάθισμα, τους εξωτερικούς καθρέπτες και την προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display) στα κουμπιά μνήμης.

Σύστημα πλοήγησης* στην προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Η προβολή και η χρήση του συστήματος πλοήγησης γίνεται με διάφορους τρόπους, π.χ. μέσω της προβολής ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display).